VKSCC2 - Trang chủ - Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Mười chữ vàng Ngành kiểm sát nhân dân: "CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN" - Chủ tịch Hồ Chí Minh VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG Hiến pháp năm 2013 quy định: “Viện kiểm sát nhân dân gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát khác do luật định” (khoản 2 Điều 107), Hiến pháp không quy định cụ thể hệ th" /> VKSCC2 - Trang chủ - Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Mười chữ vàng Ngành kiểm sát nhân dân: "CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN" - Chủ tịch Hồ Chí Minh VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG Hiến pháp năm 2013 quy định: “Viện kiểm sát nhân dân gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát khác do luật định” (khoản 2 Điều 107), Hiến pháp không quy định cụ thể hệ th" />

Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp cao

ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> VKSCC2 - trang chủ - Viện Kiểm liền kề Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng
*

*
*
*
*

*
Mười chữ quà Ngành kiểm sát nhân dân: "CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN" - chủ tịch Hồ Chí Minh

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Hiến pháp năm trước đó quy định: “Viện kiểm cạnh bên nhân dân tất cả Viện kiểm gần cạnh nhân dân tối cao và các Viện kiểm gần kề khác do phương pháp định” (khoản 2 Điều 107). Hiến pháp không quy định cụ thể hệ thống tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (viết tắt là VKSND), mà lại để ngỏ tài năng thành lập VKSND cao cấp (khác Hiến pháp năm 1992, được sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2001 cơ chế rõ khối hệ thống VKSND gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng Viện kiểm tiếp giáp nhân dân địa phương (Điều 137). Trên cơ sở biện pháp của Hiến pháp 2013, Điều 40 Luật tổ chức triển khai Viện kiểm tiếp giáp nhân dân năm 2014 quy định về hệ thống VKSND bao gồm:

1. Viện kiểm gần cạnh nhân dân tối cao.

Bạn đang xem: Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp cao

2. Viện kiểm sát nhân dân cung cấp cao.

3. Viện kiểm cạnh bên nhân dân tỉnh, tp trực nằm trong trung ương.

4. Viện kiểm ngay cạnh nhân dân huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh và tương đương.

5. Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Theo nguyên lý trên thì VKSND v.i.p là cấp kiểm liền kề thứ hai từ bên trên xuống (dưới VKSND tối cao cùng trên VKSND cung cấp tỉnh, VKSND cấp huyện) trong khối hệ thống bốn cấp kiểm sát (trong phạm vi nội dung bài viết này không nhắc đến hệ thống Viện kiểm gần kề quân sự các cấp được tổ chức triển khai riêng).

Xem thêm: Những Bài Hát Tiếng Anh Hay Và Sôi Động Nhất, Top 21 Bài Hát Tiếng Anh Hay Nhất Mọi Thời Đại

Về nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của VKSND v.i.p được dụng cụ tại khoản 2 Điều 41 Luật tổ chức VKSND năm 2014:“Viện kiểm giáp nhân dân cấp cao thực hành thực tế quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với các vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của tand nhân dân cấp cho cao”.

*

Trụ sở: Viện kiểm gần kề nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

“Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với các vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý của tandtc nhân dân tối cao, thực hành quyền công tố và kiểm ngay cạnh việc giải quyết và xử lý theo thủ tục phúc thẩm so với các phiên bản án, quyết định chưa tồn tại hiệu lực quy định của tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc tw có chống cáo, kháng nghị, thực hành quyền công tố cùng kiểm giáp việc xử lý theo giấy tờ thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm so với các bạn dạng án, đưa ra quyết định của tòa án nhân dân cấp tỉnh, tand nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giấc và tương tự có hiệu lực luật pháp nhưng bị kháng nghị”.

“Viện trưởng Viện kiểm giáp nhân dân cấp cao kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với bản án, đưa ra quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực quy định của tòa án nhân dân tỉnh, tp trực thuộc trung ương; kháng nghị theo giấy tờ thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với phiên bản án, ra quyết định đã gồm hiệu lực lao lý của tandtc nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cùng tương đương, tand nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc tw trong phạm vi cương vực thuộc thẩm quyền.”

Thẩm quyền này được xác nhận quy định ví dụ hóa tại các luật tố tụng chuyên ngành new là Bộ khí cụ tố tụng hình sự năm 2015 (Điều 373 và Điều 400, nhưng chưa xuất hiện hiệu lực thi hành); Bộ giải pháp tố tụng dân sự năm 2015 (Điều 331 cùng Điều 354) và khí cụ tố tụng hành bao gồm năm 2015 (Điều 260 với Điều 283). Đây là thẩm quyền hoàn toàn mới đối với cấp kiểm sát bắt đầu này, thẩm quyền này cũng đã thay thế sửa chữa thẩm quyền kháng nghị người có quyền lực cao thẩm, tái thẩm của Viện trưởng VKSND cấp tỉnh với Chánh án tandtc cấp tỉnh giấc đối với phiên bản án, ra quyết định sơ thẩm tất cả hiệu lực lao lý của tòa án cấp huyện. Như vậy, việc tổ chức triển khai và buổi giao lưu của mô hình VKSND cấp cao (cũng như quy mô TAND cung cấp cao) bao gồm vai trò làm hạt nhân thu gọn gàng đầu mối, đảm bảo tính tập trung thống duy nhất về người dân có thẩm quyền phòng nghị người đứng đầu thẩm, tái thẩm và người tham gia các phiên tòa giám đốc thẩm, tái thẩm, xung khắc phục triệu chứng có không ít đơn vị thực hiện chức năng kháng nghị người có quyền lực cao thẩm, tái thẩm như trước đó đây. Tạo điều kiện để VKSND cấp tỉnh triệu tập làm xuất sắc công tác thực hành quyền công tố với kiểm gần cạnh điều tra, kiểm gần kề xét xử xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, không thâm nhập nhiều tiến trình xét xử vừa sơ thẩm, phúc án lại vừa chủ tịch thẩm, tái thẩm mà trước đây từng mãi sau trong thời hạn dài.

Trong quan hệ ngành dọc thì Viện trưởng VKSND cấp cao còn có thẩm quyền: “Chỉ đạo, phía dẫn, kiểm tra hoạt động nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm liền kề xét xử của Viện kiểm giáp nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm giáp nhân dân cấp cho huyện” (điểm b, khoản 2 Điều 65 Luật tổ chức triển khai VKSND năm 2014).

Mô hình VKSND v.i.p này thực ra không hoàn toàn mới mà gồm tính kế thừa đơn vị chức năng tiền thân là các Viện thực hành quyền công tố (THQCT) với kiểm gần cạnh xét xử phúc thẩm về chức năng THQCT cùng kiểm gần cạnh việc xử lý các loại án phúc thẩm, vừa vạc huy điểm mạnh trong việc tiếp nhận giải quyết khiếu kiện, đơn thư của fan dân đối với những bạn dạng án, đưa ra quyết định đã gồm hiệu lực điều khoản của tòa án ở địa phương theo địa hạt tư pháp, sản xuất điều kiện cho những người dân tiếp cận nhanh chóng, tiện lợi với công lý, với khối hệ thống tư pháp, gửi nền tư pháp vn đến gần dân rộng khi VKSND v.i.p được bức tốc mới chức năng, trách nhiệm rất quan trọng đặc biệt tại tiến độ giám đốc thẩm, tái thẩm như sẽ nêu trên, đồng thời cũng đóng góp phần giảm thiết lập đáng kể trọng lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo tập trung về các cơ quan tiền trung ương như trước đó đây. Bên cạnh đó, VKSND cao cấp là cấp cho kiểm sát độc lập trong hệ thống 4 cung cấp kiểm gần cạnh tạo điều kiện dễ ợt cho đơn vị trong việc chủ động tiến hành chức năng, trọng trách được giao, tăng cường các thẩm quyền công tác làm việc và tự chịu trách nhiệm với Viện trưởng VKSND buổi tối cao. Ưu đặc điểm này khắc phục được không ít hạn chế mà đơn vị chức năng tiền thân của chính nó khi trực thuộc VKSND buổi tối cao về mọi mặt.

Như vậy, mô hình VKSND cấp cao tất cả tính độc đáo và khác biệt ở chỗ đơn vị này ko thực hiện chức năng THQCT cùng kiểm liền kề việc xử lý án ở quy trình sơ thẩm và tính năng kiểm sát công tác thi hành án dân sự, hình sự như các cấp kiểm tiếp giáp khác, chỉ tập trung vào công tác nghiệp vụ sâu sát là THQCT, kiểm ngay cạnh việc giải quyết và xử lý án ở tiến độ phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; mặt khác, VKSND cao cấp được tổ chức hoàn toàn tự do với cấp cho hành chính, không chịu sự ràng buộc, chi phối, áp lực đè nén nào về mặt lý thuyết tương tự như trên thực tế bởi bất cứ cơ quan bên nước như thế nào ở địa phương, mà chỉ chịu sự lãnh đạo trực tiếp, tập trung thống nhất trọn vẹn của VKSND về tối cao (kể cả công tác Đảng, Đảng cỗ VKSND v.i.p cũng chịu đựng sự chỉ huy trực tiếp của Đảng bộ VKSND về tối cao). Cách thức tổ chức này phản hình ảnh đúng thực chất nguyên tắc tổ chức và buổi giao lưu của VKSND “không phụ thuộc vào phòng ban Nhà nước như thế nào ở địa phương”. Mô hình này khiến cho VKSND cấp cao bao gồm điều kiện vận động độc lập, khách quan, chỉ tuân theo quy định và chỉ chịu đựng sự lãnh đạo tập trung thống duy nhất của VKSND về tối cao. Nên đây là mô hình bao gồm tính “đột phá” của cách tân tư pháp.