Từ Khi Quen Em Anh Đã Biết Nói Dối

Từ lúc quen em anh sẽ biết bối rối Vì rất nhiều lúc nháng nghe em cười cợt Em vẫn biết trái tim hoa xuân hé nụ người yêu ơi xin em chớ quên ngày xuân trên cao với hoa lá lấp lánh lung linh nắng Nụ hôn thơ ngây trao em rồi Em yêu kiều đắm say đến lòng bất tỉnh ngây Cuộc tình ngỡ vĩnh viễn ngủ sau vòng đeo tay êm ái. Em nào biết, em nào gồm hay hạnh phúc trôi qua tay cơn mơ tàn Lòng cay đắng khi anh quên lối về Lời thân thương lời thương đã xa nhưng lại lòng em nuôi hoài cầu mơ Tình sẽ không phôi trộn như làn mây có tương đối nhiều đêm trong mơ vẫn ngóng anh mang đến Tình thôi xót xa.

Bạn đang xem: Từ khi quen em anh đã biết nói dối


Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.