Trường đại học cần thơ có những ngành nào

Trường Đại học đề xuất Thơ đã chính thức chào làng thông tin tuyển sinh năm 2022 cùng với tổng 7.560 tiêu chuẩn tuyển sinh đến hệ đh chính quy và những chương trình đào tạo quality cao.

Bạn đang xem: Trường đại học cần thơ có những ngành nào

GIỚI THIỆU CHUNG

ctu.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

1, các ngành tuyển chọn sinh

Các ngành giảng dạy trường Đại học yêu cầu Thơ tuyển sinh năm 2022 như sau:

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ
Mã ngành: 7140202Chỉ tiêu: 80Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, C01, D01, D03
Mã ngành: 7140204Chỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: C00, C19, D14, D15
Mã ngành: 7140206Chỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: T00, T01, T06
Mã ngành: 7140209Chỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B08, D07
Mã ngành: 7140210Chỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7140211Chỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, A02, D29
Mã ngành: 7140212Chỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D24
Mã ngành: 7140213Chỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: B00, B08
Mã ngành: 7140217Chỉ tiêu: 80Tổ đúng theo xét tuyển: C00, D14, D15
Mã ngành: 7140218Chỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: C00, D14, D64
Mã ngành: 7140219Chỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: C00, C04, D15, D44
Mã ngành: 7140231Chỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: D01, D14, D15
Mã ngành: 7140233Chỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: D01, D03, D14, D64
Mã ngành: 7510401Chỉ tiêu: 100Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Ngành Kỹ thuật đồ vật liệuMã ngành: 7520309Chỉ tiêu: 40Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Mã ngành: 7510601Chỉ tiêu: 80Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01
Mã ngành: 7510605Chỉ tiêu: 80Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01
Mã ngành: 7520103Các siêng ngành:Chuyên ngành Cơ khí sản xuất máyChuyên ngành Cơ khí ô tôChỉ tiêu: 120Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7520114Chỉ tiêu: 70Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7520216Chỉ tiêu: 70Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7520207Chỉ tiêu: 70Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7520201Chỉ tiêu: 70Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D07
Ngành Kỹ thuật cấp thoát nướcMã ngành: 7580213Chỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, B08, D07
Mã ngành: 7580201Chỉ tiêu: 140Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
Ngành nghệ thuật xây dựng dự án công trình thủyMã ngành: 7580202Chỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7580205Chỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480202Chỉ tiêu: 40Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7320104Chỉ tiêu: 100Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01
Mã ngành: 7480101Chỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480106Chỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480102Chỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480103Chỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480104Chỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480201Chỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7340301Chỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340302Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340201Chỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340101Chỉ tiêu: 80Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7810103Chỉ tiêu: 80Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340115Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340121Chỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340120Chỉ tiêu: 80Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7310101Chỉ tiêu: 80Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 76201115Chỉ tiêu: 140Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7850102Chỉ tiêu: 80Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7380101Các chăm ngành:Chuyên ngành phương pháp hành chínhChuyên ngành hình thức thương mạiChuyên ngành phương tiện tư phápChỉ tiêu: 200Tổ thích hợp xét tuyển: A00, C00, D01, D03
Mã ngành: 7540101Chỉ tiêu: 170Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Ngành technology chế biến chuyển thủy sảnMã ngành: 7540105Chỉ tiêu: 140Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Ngành công nghệ sau thu hoạchMã ngành: 7540104Chỉ tiêu: 40Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Mã ngành: 7620105Chỉ tiêu: 140Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7640101Chỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: B00, A02, D07, B08
Mã ngành: 7620110Các chuyên ngành:Chuyên ngành công nghệ cây trồngChuyên ngành Nông nghiệp công nghệ caoChỉ tiêu: 140Tổ đúng theo xét tuyển: A02, B00, B08, D07
Mã ngành: 7620109Chỉ tiêu: 100Tổ hòa hợp xét tuyển: B00, B08, D07
Mã ngành: 7620112Chỉ tiêu: 160Tổ hòa hợp xét tuyển: B00, B08, D07
Mã ngành: 7440301Chỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: A00, A02, B00, D07
Mã ngành: 7850101Chỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Mã ngành: 7520320Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Mã ngành: 7850103Chỉ tiêu: 120Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Ngành công nghệ rau củ quả và cảnh quanMã ngành: 7620113Chỉ tiêu: 80Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Ngành kỹ thuật đất (chuyên ngành quản lý đất và công nghệ phân bón)Mã ngành: 7620103Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Mã ngành: 7620301Chỉ tiêu: 220Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Ngành căn bệnh học thủy sảnMã ngành: 7620302Chỉ tiêu: 100Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Ngành làm chủ thủy sảnMã ngành: 7620305Chỉ tiêu: 100Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Mã ngành: 7460201Chỉ tiêu: 100Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, A02, B00
Mã ngành: 7460112Chỉ tiêu: 80Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, B00
Mã ngành: 7520401Chỉ tiêu: 40Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, A02, C01
Mã ngành: 7440112Chỉ tiêu: 80Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, C02, D07
Mã ngành: 7720203Chỉ tiêu: 80Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, C02, D07
Mã ngành: 7420101Chỉ tiêu: 40Tổ thích hợp xét tuyển: A02, B00, B03, B08
Mã ngành: 7420203Chỉ tiêu: 40Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, B00, B08
Mã ngành: 7420201Chỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Mã ngành: 7229030Chỉ tiêu: 80Tổ phù hợp xét tuyển: C00, D01, D14, D15
Mã ngành: 7310630Chỉ tiêu: 80Tổ vừa lòng xét tuyển: C00, D01, D14, D15
Mã ngành: 7220201Các chuyên ngành:Chuyên ngành ngôn ngữ AnhChuyên ngành thông dịch – Biên dịch tiếng AnhChỉ tiêu: 100Tổ hợp xét tuyển: D01, D14, D15
Mã ngành: 7220203Chỉ tiêu: 40Tổ đúng theo xét tuyển: D01, D03, D14, D64
Mã ngành: 7320201Chỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A01, D01, D03, D29
Mã ngành: 7229001Chỉ tiêu: 40Tổ thích hợp xét tuyển: C00, C19, D14, D15
Mã ngành: 7310201Chỉ tiêu: 40Tổ vừa lòng xét tuyển: C00, C19, D14, D15
Mã ngành: 7310301Chỉ tiêu: 80Tổ đúng theo xét tuyển: A00, C00, C19, D01
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (CTTT), CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (CLC)
Ngành công nghệ sinh học tập (Chương trình tiên tiến)Mã ngành: 7420201TChỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: A01, B08, D07
Ngành Nuôi trông thủy sản (Chương trình tiên tiến)Mã ngành: 7620301TChỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: A01, B08, D07
Ngành technology kỹ thuật chất hóa học (Chất lượng cao)Mã ngành: 7510401CChỉ tiêu: 80Tổ hòa hợp xét tuyển: A01, B08, D07
Ngành công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao)Mã ngành: 7540101CChỉ tiêu: 80Tổ thích hợp xét tuyển: A01, B08, D07
Ngành Kỹ thuật xây đắp (Chất lượng cao)Mã ngành: 7580201CChỉ tiêu: 80Tổ phù hợp xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành Kỹ thuật năng lượng điện (Chất lượng cao)Mã ngành: 7520201CChỉ tiêu: 80Tổ thích hợp xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành công nghệ thông tin (Chất lượng cao)Mã ngành: 7480201CChỉ tiêu: 80Tổ phù hợp xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành Kỹ thuật ứng dụng (CLC)Mã ngành: 7480103CChỉ tiêu: 80Tổ đúng theo xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành quản lí trị sale (CLC)Mã ngành: 7340101CChỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (CLC)Mã ngành: 7810103CChỉ tiêu: 80Tổ phù hợp xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành Tài chủ yếu – ngân hàng (Chất lượng cao)Mã ngành: 7340201CChỉ tiêu: 120Tổ hòa hợp xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành sale quốc tế (Chất lượng cao)Mã ngành: 7340120CChỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành ngữ điệu Anh (Chất lượng cao)Mã ngành: 7220201CChỉ tiêu: 120Tổ phù hợp xét tuyển: D01, D14, D15

2, cách thức xét tuyển

Trường Đại học đề xuất Thơ tuyển chọn sinh đh chính quy năm 2022 theo các phương thức xét tuyển chọn sau:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng với ưu tiên xét tuyểnPhương thức 2: Xét kết quả thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022Phương thức 3: Xét học bạ THPTPhương thức 4: Xét học bạ trung học phổ thông vào những ngành Sư phạmPhương thức 5: Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và phát triển và unique caoPhương thức 6: Xét tuyển thẳng vào học tu dưỡng kiến thức phương thức 1: Xét tuyển chọn thẳng và ưu tiên xét tuyển

Thực hiện tại theo quy định của cục GD&ĐT và trường Đại học đề xuất Thơ. Xem cụ thể về phương thức này tại đây.

Thời gian đk xét tuyển thẳng theo quy định của bộ GD&ĐT.

cách thức 2: Xét tuyển chọn theo điểm thi giỏi nghiệp thpt năm 2021

Hình thức xét tuyển:

Xét tuyển dựa trên tổng điểm thi của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển theo ngành đăng ký.Ngành giáo dục đào tạo thể chất: kế bên 2 môn thi văn hóa thuộc tổ hợp, sỹ tử phải đk thi năng khiếu TDTT (Do trường Đại học nên Thơ tổ chức)

Lưu ý:

Không thực hiện điểm bảo lưu giữ thi trung học phổ thông năm 2021 về trướcKhông thực hiện điểm miễn thi môn nước ngoài ngữ cùng không nhân thông số môn thiKhông xét học lực với hạnh kiểm thpt (kể cả các ngành sư phạm)

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 60% tổng chỉ tiêu

Các ngành áp dụng: toàn bộ các ngành

Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào:

Theo lý lẽ của ngôi trường Đại học buộc phải Thơ sau khi có tác dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (và không tồn tại môn nào một điểm trở xuống theo thang điểm 10)Với ngành giáo dục đào tạo thể chất: Điểm môn năng khiếu sở trường TDTT cần >= 5.0 theo thang điểm 10

Cách tính điểm xét tuyển: ĐXT = Tổng điểm 3 môn theo tổng hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có) (ĐXT làm cho tròn đến hai chữ số thập phân, không nhân hệ số môn thi)

Lệ phí đk dự thi: 25.000 đồng/nguyện vọng

Hồ sơ và thời hạn đăng cam kết xét tuyển: Theo quy định của bộ GD&ĐT (dự loài kiến tháng 4/2022). Thí sinh đăng ký với hồ nước sơ tham dự cuộc thi kì thi giỏi nghiẹp thpt năm 2022 tại các trường trung học phổ thông hoặc địa điểm nhận làm hồ sơ do các Sở giáo dục và Đào tạo nên quy định.

thủ tục 3: Xét học bạ THPT

Hình thức xét học bạ: Xét điểm TB môn 5 học kì (trừ HK2 lớp 12) của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển chọn ứng cùng với ngành đăng ký.

Cách tính điểm xét học tập bạ:

ĐXT = (Điểm M1 + Điểm mét vuông + Điểm M3) + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó:

Điểm M1, M2, M3 là điểm mỗi môn 1, môn 2 và môn 3 thuộc tổng hợp xét tuyểnĐiểm M1, M2, M3 được xem theo công thức chung sau:.

Điểm M = (Điểm TB môn HK1 lớp 10 + Điểm TB môn HK2 lớp 10 + Điểm TB môn HK1 lớp 11 + Điểm TB môn HK2 lớp 11 + Điểm TB môn HK1 lớp 12)/5

Các ngành đào tạo: Tất cả các ngành trừ nhóm ngành giảng dạy giáo viên.

Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển chọn ứng cùng với ngành đăng ký đạt 19.0 trở lên (không cộng điểm ưu tiên):

Tổng điểm 3 môn = Điểm M1 + Điểm m2 + Điểm M3 >= 19.5

Các bước đk hồ sơ xét tuyển:

Bước 2: Sau khi giỏ hàng trực tuyến và chắc chắn rằng không còn chỉnh sửa, thí sinh giữ hộ hồ sơ về trường bao gồm:

+) Phiếu đk xét tuyển chọn (được in từ khối hệ thống sau khi đk trực tuyến)

+) bạn dạng sao học tập bạ hoặc phiên bản gốc giấy xác thực kết quả học tập tập trung học phổ thông (có đủ 5 học kì cần xét)

+) Thí sinh xuất sắc nghiệp THPT từ năm 2021 trở về trước phải nộp phiên bản sao bằng xuất sắc nghiệp thpt hoặc phiên bản gốc giấy hội chứng nhận tốt nghiệp thpt tạm thời

+) Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng

Bước 3: gởi hồ sơ về ngôi trường Đại học bắt buộc Thơ theo một trong các các hiệ tượng sau:

+) hình thức 2: Sử dụng thương mại & dịch vụ gửi làm hồ sơ xét tuyển chọn của Bưu năng lượng điện Việt Nam.

thủ tục 4: Xét học bạ thpt vào ngành sư phạm

Chỉ tiêu: 40%

Các ngành xét tuyển: những ngành đào tạo giáo viên

Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển dựa vào điểm TB môn 6 học kỳ của 3 môn thuộc tổng hợp xét tuyển. Điểm từng môn để tính điểm xét tuyển được xem bằng TB cộng của điểm TB môn trong 6 học kỳ, có tác dụng tròn mang đến 2 chữ số thập phân.

Tính điểm môn xét học bạ cùng điểm xét tuyển:

Điểm môn = (Điểm TB môn HK1 lớp 10 + Điểm TB môn HK2 lớp 10 + Điểm TB môn HK1 lớp 11 + Điểm TB môn HK2 lớp 11 + Điểm TB môn HK1 lớp 12 + Điểm TB môn HK2 lớp 12)/6

Điểm xét học bạ = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên

Riêng ngành Giáo dục thể chất, thí sinh phải tham gia dự thi môn năng khiếu TDTT vì Trường ĐHCT tổ chức triển khai thi để mang điểm (thời gian thi thông tin sau).

Xem thêm: Xây Dựng Nghị Định Về Giao Dịch Bảo Đảm Mới Nhất, Giao Dịch Đảm Bảo

Điều kiện xét tuyển:

Các ngành sư phạm khác: học lực lớp 12 các loại GiỏiNgành giáo dục thể chất: học lực năm lớp 12 một số loại Khá trở lên. 02 trường phù hợp sau chỉ yêu mong học lực lớp 12 các loại TB trở lên:

+ sỹ tử là VĐV cấp cho 1, kiện tướng, vận tải viên đã từng có lần đoạt huy chương tại Hội khỏe khoắn Phù Đổng, các giải trẻ non sông và nước ngoài hoặc giải vô địch non sông và quốc tế.

+ có điểm thi môn năng khiếu TDTT (do trường ĐHCT tổ chức triển khai thi) từ 9,0 trở lên trên (theo thang điểm 10).

Hồ sơ đk xét tuyển bao gồm:

Phiếu ĐKXT theo mẫu (đăng ký kết trực đường và in ra từ hệ thống)01 bạn dạng sao học tập bạ hoặc bạn dạng gốc giấy xác nhận kết quả học tập tậpBằng tốt nghiệp trung học phổ thông (với sỹ tử đã tốt nghiệp trung học phổ thông trước đó)Thí sinh học lực trung bình đăng ký vào ngành giáo dục thể chất: nếu như là tải viên cấp cho 1, kiện tướng, di chuyển viên đã từng có lần đoạt huy chương trên Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ nước nhà và thế giới hoặc giải vô địch tổ quốc và thế giới thì nộp thêm bạn dạng photo giấy ghi nhận có tương quan đến các thành tích trên.

Lệ giá thành xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng.

Đăng ký kết trực tuyến đường tại: http://xettuyen.ctu.edu.vn/

cách làm 5: Xét tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và unique cao

Nguyên tắc xét tuyển: Tuyển lựa chọn thí sinh trúng tuyển cùng nhập học tập vào Đại học nên Thơ năm 2022 có nhu cầu chuyển sang học tập ngành trực thuộc chương trình tiên tiến hoặc chương trình chất lượng cao.

Đối tượng xét tuyển: sỹ tử trúng tuyển đh chính quy bất kỳ ngành nào theo thủ tục 1, 2, 3

Điều kiện xét tuyển: tất cả điểm 3 môn khớp ứng với tổ hợp xét tuyển chọn theo ngành.

Hồ sơ đăng ký: sẽ tiến hành hướng dẫn ví dụ khi làm thủ tục nhập học.

phương thức 6: Xét tuyển thẳng vào học tu dưỡng kiến thức

Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển trực tiếp vào học bổ sung cập nhật kiến thức 1 thời gian trước khi học tập chương trình đh chính quy.

Ngành xét tuyển: tất cả các ngành trừ nhóm ngành sư phạm

Đối tượng xét tuyển: học sinh các huyện nghèo, biên giới, hải đảo và người dân tộc bản địa thiểu số không nhiều người, rõ ràng như sau:

Thí sinh là người dân tộc thiểu số khôn xiết ít người: Cống, Mảng, Pu Péo, đam mê La, Cờ Lao, cha Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ.Thí sinh gồm hộ khẩu thường trú trường đoản cú 3 năm trở lên, học tập 3 năm và xuất sắc nghiệp trung học phổ thông tại những huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính cho ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo điều khoản tại quyết nghị số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của cơ quan chính phủ về Chương trình cung cấp giảm nghèo cấp tốc và chắc chắn đối cùng với 61 thị xã nghèo và quyết định số 275/QĐ-TTg ngày thứ 7 tháng 03 năm 2018 của Thủ tướng cơ quan chính phủ về bài toán phê chăm bẵm danh sách các huyện nghèo cùng huyện bay nghèo quy trình tiến độ 2018-2020; thí sinh trăng tròn huyện nghèo biên giới, hải hòn đảo thuộc khoanh vùng Tây nam giới Bộ;

Điều khiếu nại ĐKXT:

Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022Thuộc 1 trong những đối tượng người dùng nói trên

Quy định đào tạo:

Sau khi nhập học, thí sinh cần học chương trình bổ sung cập nhật kiến thức 1 năm (các môn học tập bồi dưỡng: Toán, Văn, giờ đồng hồ Anh, Tin học)Phải đạt công dụng theo nguyên lý của Hiệu trưởng ngôi trường ĐHCT new được vào học ưng thuận chương trình đh chính quy năm học tập 2022-2023 đúng cùng với ngành do thí sinh đăng ký.

Hồ sơ đk xét tuyển: Nộp làm hồ sơ tại Sở giáo dục và Đào sản xuất theo quy định của bộ GD&ĐT

HỌC PHÍ

Học giá thành trường Đại học đề nghị Thơ năm 2022 dự loài kiến như sau:

Nhóm ngành Sư phạm: 13.200.000 đồng/năm học (sinh viên Sư phạm được nhà nước cung ứng 100% tiền học phí và sinh hoạt phí)Nhóm ngành marketing và quản ngại lý: 13.200.000 đồng/năm học.Nhóm những ngành công nghệ sự sống, khoa học tự nhiên: 14.200.000 đồng/năm học.Nhóm những ngành Toán cùng thống kê, máy vi tính và technology thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, cấp dưỡng và chế biến, phong cách xây dựng và xây dựng, nông lâm nghiệp với thủy sản, thú y: 15.200.000 đồng/năm họcNhóm những ngành Nhân văn, kỹ thuật xã hội cùng hành vi, báo mạng và thông tin, thương mại dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể thao thể thao, thương mại dịch vụ vận tải, môi trường và bảo đảm an toàn môi trường: 12.600.000 đồng/năm học

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2021

Xem cụ thể hơn tại: Điểm chuẩn trường Đại học yêu cầu Thơ

Tên ngànhĐiểm chuẩn
201920202021
Giáo dục đái học21.2522.2524.5
Giáo dục Công dân22.52125.0
Giáo dục Thể chất18.2517.524.25
Sư phạm Toán học22.52425.5
Sư phạm Tin học18.2518.523.0
Sư phạm thiết bị lý21.7518.524.5
Sư phạm Hóa học22.2522.2525.75
Sư phạm Sinh học20.7518.523.75
Sư phạm Ngữ văn22.522.526.0
Sư phạm lịch sử22.751925.0
Sư phạm Địa lý22.522.2524.75
Sư phạm tiếng Anh23.523.7526.5
Sư phạm giờ đồng hồ Pháp18.518.521.75
Ngôn ngữ Anh22.2524.526.5
Ngôn ngữ Pháp1718.526.5
Triết học19.252224.25
Văn học19.752224.75
Kinh tế20.7524.525.5
Chính trị học21.252425.5
Xã hội học21.252425.75
Việt phái mạnh học22.2524.525.5
Thông tin – thư viện16.518.522.75
Quản trị kinh doanh2225.2525.75
Marketing21.52526.25
Kinh doanh quốc tế22.2525.7526.5
Kinh doanh mến mại2124.7525.75
Tài chủ yếu – Ngân hàng2124.7525.75
Kế toán21.252525.5
Kiểm toán20.252425.25
Luật21.7524.525.5
Sinh học141519.0
Công nghệ sinh học172124.5
Sinh học ứng dụng141519.0
Hóa học15.251523.25
Khoa học tập môi trường141519.25
Toán ứng dụng141522.75
Khoa học trang bị tính162125.0
Mạng máy tính xách tay và truyền thông dữ liệu1516.524.0
Kỹ thuật phần mềm17.522.525.25
Hệ thống thông tin151924.25
Kỹ thuật trang bị tính1516.523.75
Công nghệ thông tin19.7524.2525.75
Công nghệ nghệ thuật hóa học151924.0
Quản lý công nghiệp1822.524.75
Kỹ thuật cơ khí18.7523.2524.5
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử16.2521.524.25
Kỹ thuật điện162023.75
Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông1516.523.0
Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa1621.524.25
Kỹ thuật đồ gia dụng liệu141524.0
Kỹ thuật môi trường141524.75
Vật lý kỹ thuật141524.5
Công nghệ thực phẩm19.523.524.25
Công nghệ sau thu hoạch141523.75
Công nghệ chế tao thủy sản161723.0
Kỹ thuật xây dựng162124.25
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy141523.5
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông141518.0
Kỹ thuật khoáng sản nước1422.25
Khoa học tập đất141515.5
Chăn nuôi141521.0
Nông học151519.5
Khoa học tập cây trồng141519.25
Bảo vệ thực vật151621.75
Công nghệ rau củ quả và cảnh quan141515.0
Kinh tế nông nghiệp17.522.524.5
Phát triển nông thôn14
Nuôi trồng thủy sản151622.25
Bệnh học tập thủy sản141520.25
Quản lý thủy sản141521.5
Thú y19.522.2524.5
Hóa dược2125.25
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành2124.2525.0
Quản lý tài nguyên cùng môi trường151823.0
Kinh tế khoáng sản thiên nhiên17.2521.524.0
Quản lý khu đất đai151823.0
Chương trình chất lượng cao
Ngôn ngữ Anh19.7520.525.0
Kinh doanh quốc tế19.252325.0
Tài bao gồm – Ngân hàng152124.5
Công nghệ thông tin172024.0
Công nghệ chuyên môn hóa học151616.75
Kỹ thuật xây dựng151520.75
Kỹ thuật điện151519.5
Công nghệ thực phẩm1515.2520.75
Chương trình tiên tiến
Công nghệ sinh học161619.5
Nuôi trồng thủy sản151515.0