Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới Hải Phòng

Quyền Trưởng phòng: è cổ Anh Quân; TEL: 0243.768.4715 hoặc 16.

Bạn đang xem: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hải phòng

Số sản phẩm lẻ: 601;

Phó trưởng phòng: Đặng trằn Khanh; TEL: 7684715 hoặc 16. Số máy lẻ: 606;​​

Phó trưởng phòng: Trịnh Bình Dương; TEL: 7684715 hoặc 16.

Xem thêm: Sau Mổ U Xơ Tử Cung Nên Ăn Gì ? Chị Em Sau Khi Mổ U Xơ Tử Cung Cần Kiêng Những Gì

Số thiết bị lẻ: 607;​​

Phó trưởng phòng: Nguyễn Đức Toàn; TEL: 7684715 hoặc 16. Số sản phẩm công nghệ lẻ: 613;​​

Trung tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 1101S - Cao Bằng 

Trung trọng điểm đăng kiểm xe cơ giới 1201D, trực ở trong công ty cp đăng kiểm xe pháo cơ giới  Lạng Sơn

Trung trung khu đăng kiểm xe cơ giới 1202D, trực nằm trong công ty cp đăng kiểm xe cộ cơ giới  Lạng Sơn

Trung tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới Hạ Long 1401D - Quảng Ninh

Trung trọng điểm đăng kiểm xe cộ cơ giới Uông túng 1402D - Quảng Ninh

Trung chổ chính giữa đăng kiểm xe cộ cơ giới Móng dòng 1403D - Quảng Ninh

Trung vai trung phong đăng kiểm xe pháo cơ giới Móng chiếc 1404D - Quảng Ninh

Trung trọng điểm đăng kiểm xe pháo cơ giới Móng dòng 1405D - Quảng Ninh

Trung trọng điểm đăng kiểm xe cơ giới Móng chiếc 1406D - Quảng Ninh

Trung tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới Móng mẫu 1407D - Quảng Ninh

Trung trọng tâm đăng kiểm xe cơ giới 1501V - Hải Phòng

Trung trọng tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 1502S - Hải Phòng

Trung tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 1503D - Hải Phòng

Trung trọng điểm đăng kiểm xe cơ giới 1504D - Hải Phòng

Trung trung khu đăng kiểm xe pháo cơ giới 1505D - Hải Phòng

Trung vai trung phong đăng kiểm xe cộ cơ giới 1506D - Hải Phòng

Trung trung tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 1507D - Hải Phòng

Trung trung ương đăng kiểm xe cộ cơ giới 1701D - Thái Bình

Trung tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 1702D - Thái Bình

Trung trọng tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 1801S - nam Định

Trung trung khu đăng kiểm xe pháo cơ giới 1802S - nam Định

Trung chổ chính giữa đăng kiểm xe cơ giới 1802D - nam Định (Công ty cp phát triển công nghệ điện thông)

Trung trọng điểm đăng kiểm xe cơ giới 1803D - phái mạnh Định

Trung trọng điểm đăng kiểm xe cộ cơ giới 1804D - phái mạnh Định

Trung trung ương đăng kiểm xe cơ giới 1901V - Phú Thọ

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1902D - Phú Thọ

Trung vai trung phong đăng kiểm xe cơ giới 1904D - Phú Thọ

Trung trọng tâm đăng kiểm xe cơ giới 1905D - Phú Thọ

Trung trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1906D - Phú Thọ

Trung trọng tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 1908D - Phú Thọ

Trung trung khu đăng kiểm xe pháo cơ giới 2001S - Thái Nguyên

Trung tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 2002S - Thái Nguyên

Trung trọng tâm đăng kiểm xe cơ giới 2003D - Thái Nguyên

Trung vai trung phong đăng kiểm xe cơ giới 2004D - Thái Nguyên

Trung tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 2005D - Thái Nguyên

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2006D - Thái Nguyên

Trung trọng tâm đăng kiểm xe cơ giới 2007D - Thái Nguyên

Trung vai trung phong đăng kiểm xe cơ giới 2008D - Thái Nguyên

Trung chổ chính giữa đăng kiểm xe cộ cơ giới 2009D - Thái Nguyên

Trung trung ương đăng kiểm xe cộ cơ giới 2101S - yên ổn Bái

Trung trung ương đăng kiểm xe pháo cơ giới 2102D - lặng Bái

Trung trọng tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 2201S - Tuyên Quang

Trung chổ chính giữa đăng kiểm xe cơ giới 2202D - Tuyên Quang

Trung trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2203D - Tuyên Quang

Trung trung tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 2301S - Hà Giang

Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới giao thông vận tải Lào Cai - 2401D

Công ty cổ phần đăng kiểm xe pháo cơ giới giao thông Lào Cai - 2403D

Công ty cổ phần đăng kiểm xe cộ cơ giới giao thông Lào Cai - 2404D

Trung trọng tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 2501S - Lai Châu

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2602D - sơn La (Công ty cổ phần đăng kiểm cơ giới thủy bộ Sơn La)

Trung trung khu đăng kiểm xe cơ giới 2601D - sơn La

Trung trung tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 2603D - tô La

Trung tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 2701S - Điện Biên

Trung trung tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 2801S - Hoà Bình

Trung vai trung phong đăng kiểm xe cộ cơ giới 2901S - Hà Nội

Trung tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 2901V - Hà Nội

Trung trung ương đăng kiểm xe cơ giới 2902S - Hà Nội

Trung trọng tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 2902V - Hà Nội

Trung trung ương đăng kiểm xe cơ giới 2903S - Hà Nội

Trung trọng điểm đăng kiểm xe cộ cơ giới 2903V - Hà Nội

Trung trung tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 2904V - Hà Nội

Trung trung khu đăng kiểm xe cộ cơ giới 2905V - Hà Nội

Trung vai trung phong đăng kiểm xe cơ giới 2906V - Hà Nội

Trung trung khu đăng kiểm xe pháo cơ giới 2907D - Hà Nội

Trung trung ương đăng kiểm xe pháo cơ giới 2908D - Hà Nội

Trung trọng điểm đăng kiểm xe cộ cơ giới 2909D - Hà Nội

Trung trọng tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 2910D - Hà Nội

Trung trung tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 2911D - Hà Nội

Trung trọng điểm đăng kiểm xe cộ cơ giới 2912D - Hà Nội

Trung trung khu đăng kiểm xe cơ giới 2913D - Hà Nội

Trung trung khu đăng kiểm xe pháo cơ giới 2914D - Hà Nội

Trung trung ương đăng kiểm xe pháo cơ giới 2915D - Hà Nội

Trung trọng tâm đăng kiểm xe cơ giới 2916D – Hà Nội, trực thuộc doanh nghiệp CP đăng kiểm xe pháo cơ giới quận long biên

Trung trọng tâm đăng kiểm xe cơ giới 2917D - Hà Nội

Trung trọng điểm đăng kiểm xe cơ giới 2918D - Hà Nội

Trung trọng tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 2921D - Hà Nội

Trung trọng tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 2922D - Hà Nội

Trung trọng điểm đăng kiểm xe pháo cơ giới 2923D - Hà Nội

Trung trung khu đăng kiểm xe cộ cơ giới 2927D - Hà Nội

Trung trung ương đăng kiểm xe cơ giới 2929D - Hà Nội

Trung trọng điểm đăng kiểm xe cộ cơ giới 2930D - Hà Nội

Trung vai trung phong đăng kiểm xe cơ giới 2932D - Hà Nội

Trung vai trung phong đăng kiểm xe pháo cơ giới 3301S - Hà Nội

Trung trọng điểm đăng kiểm xe pháo cơ giới 3302S - Hà Nội

Công ty cp đăng kiểm xe cơ giới hải dương - 3401D

Trung vai trung phong đăng kiểm xe pháo cơ giới 3402D - Hải Dương

Trung trung ương đăng kiểm xe cộ cơ giới 3403D - Hải Dương

Trung trọng điểm đăng kiểm xe pháo cơ giới 3404D - Hải Dương

Trung trọng tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 3405D - Hải Dương

Trung trung ương đăng kiểm xe pháo cơ giới 3407D - Hải Dương

Trung trọng điểm đăng kiểm xe cơ giới 3501D - tỉnh ninh bình (Công ty cổ phần đăng kiểm xe pháo cơ giới Ninh Bình)

Trung chổ chính giữa đăng kiểm xe cơ giới 3502D - Ninh Bình

Trung trung khu đăng kiểm xe cộ cơ giới 3503D - Ninh Bình

gmail.com

Trung trung khu đăng kiểm xe cơ giới 3601S - Thanh Hoá

Trung trung ương đăng kiểm xe cộ cơ giới 3602S - Thanh Hoá

Trung trọng điểm đăng kiểm xe cộ cơ giới 3603D - Thanh Hoá

Trung chổ chính giữa đăng kiểm xe cộ cơ giới 3604D - Thanh Hoá

Trung trung tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 3605D - Thanh Hoá

Trung tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 3606D - Thanh Hoá

Trung trung khu đăng kiểm xe cộ cơ giới 3609D - Thanh Hoá

Trung vai trung phong đăng kiểm xe cộ cơ giới 3610D - Thanh Hoá

Trung trọng điểm đăng kiểm xe cộ cơ giới 3701S - Nghệ An

Trung trung khu đăng kiểm xe pháo cơ giới 3702S - Nghệ An

Trung tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 3703D - Nghệ An

Trung tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 3704D - Nghệ An

Trung vai trung phong đăng kiểm xe pháo cơ giới 3705D - Nghệ An

Trung tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 3706D - Nghệ An

Trung trung khu đăng kiểm xe pháo cơ giới 3707D - Nghệ An

Trung trung khu đăng kiểm xe cộ cơ giới 3708D - Nghệ An

Trung trọng điểm đăng kiểm xe pháo cơ giới 3709D - Nghệ An

Công ty cp đăng kiểm tp hà tĩnh - 3801D

Trung trung tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 3802D - Hà Tĩnh

Trung trung ương đăng kiểm xe cộ cơ giới 3803D - Hà Tĩnh

Trung trọng điểm đăng kiểm xe cộ cơ giới 3804D - Hà Tĩnh

Trung trung khu đăng kiểm xe pháo cơ giới 3805D - Hà Tĩnh

Trung trọng tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 4301S - Đà Nẵng

Trung vai trung phong đăng kiểm xe pháo cơ giới 4302S - Đà Nẵng

Trung trung khu đăng kiểm xe pháo cơ giới 4304D - Đà Nẵng

Trung trung tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 4305D - Đà Nẵng

Trung trung ương đăng kiểm xe cộ cơ giới 4701D - Đăklăk

Trung trọng điểm đăng kiểm xe cộ cơ giới 4702D - Đăklăk

Trung trọng điểm đăng kiểm xe pháo cơ giới 4703D - Đăklăk

Trung trung ương đăng kiểm xe cơ giới 4704D - Đăklăk

Trung trọng tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 4705D - Đăklăk

Trung vai trung phong đăng kiểm xe cộ cơ giới 4706D - Đăklăk

Công ty cổ phần đăng kiểm xe cộ cơ giới ĐakNông - 4801D

Trung tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 4901S - Lâm Đồng

Trung vai trung phong đăng kiểm xe cộ cơ giới 4902S - Lâm Đồng

Chi nhánh trung trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng - 4903S

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 4904D - Lâm Đồng

Trung trung khu đăng kiểm xe pháo cơ giới 5001S - T.p HCM

Trung chổ chính giữa đăng kiểm xe cơ giới 5002S - T.p HCM

Trung trung khu đăng kiểm xe cơ giới 5003S - T.p HCM

Trung tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 5003V - T.p HCM

Chi nhánh đăng kiểm trực thuộc 5003V - T.p HCM

Trung trọng điểm đăng kiểm xe cộ cơ giới 5004V - T.p HCM

Trung trung ương đăng kiểm xe cơ giới 5005V - T.p HCM

Chi nhánh đăng kiểm XCG 5005V - T.p HCM

Trung trọng tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 5006V - T.p HCM

Trung tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 5007V - T.p HCM

Trung trọng điểm đăng kiểm xe pháo cơ giới 5008D - T.p HCM

Trung trung khu đăng kiểm xe cơ giới 5009D - T.p HCM

Trung chổ chính giữa đăng kiểm xe pháo cơ giới 5010D - T.p HCM

Trung chổ chính giữa đăng kiểm xe pháo cơ giới 5012D - T.p HCM trực thuộc doanh nghiệp CP xăng dầu Mai Châu

gmail.comP. Người có quyền lực cao phụ trách:Phạm Trọng Đức – 0949241717

Trung trung khu đăng kiểm xe cộ cơ giới 5013D - T.p HCM trực thuộc doanh nghiệp CP đăng kiểm Bình Chánh

Trung trọng điểm đăng kiểm xe cộ cơ giới 5014D - T.p HCM

Trung trọng tâm đăng kiểm xe cơ giới 5015D - T.p HCM

Trung trọng điểm đăng kiểm xe pháo cơ giới 5017D - T.p HCM

Trung trung khu đăng kiểm xe cộ cơ giới 5019D - T.p HCM

Trung trọng tâm đăng kiểm xe cơ giới 6001S - Đồng Nai

Trung trung ương đăng kiểm xe cơ giới 6002S - Đồng Nai

Trung trung tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 6003S - Đồng Nai

Trung vai trung phong đăng kiểm xe cơ giới 6004D - Đồng Nai

Trung trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6005D - Đồng Nai

Trung trọng tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 6006D - Đồng Nai

Trung trung tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 6101S - Bình Dương

Trung trung tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 6102S - Bình Dương

Trung trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6103S - Bình Dương

Trung trung tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 6103D - Bình Dương

Trung trung khu đăng kiểm xe cộ cơ giới 6104D - Bình Dương

Trung trung khu đăng kiểm xe pháo cơ giới 6105D - Bình Dương

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6106D - Bình Dương

Trung tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 6109D - Bình Dương

Trung trọng tâm đăng kiểm xe cơ giới 6110D - Bình Dương

Trung trọng tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 6111D - Bình Dương

Trung vai trung phong đăng kiểm xe pháo cơ giới 6201S - Long An

Trung chổ chính giữa đăng kiểm xe pháo cơ giới 6202D - Long An

Trung trọng tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 6203D - Long An

Trung trọng tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 6301S - tiền Giang

Trung trọng điểm đăng kiểm xe cơ giới 6302D - chi phí Giang

Trung trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6303D - tiền Giang

Trung chổ chính giữa đăng kiểm xe pháo cơ giới 6401V - Vĩnh Long

Trung trung khu kiểm định kỹ thuật phương tiện đi lại thiết bị thủy bộ đề nghị Thơ 6501S - đề nghị Thơ

Chi nhánh Trung trung tâm kiểm định kỹ thuật phương tiện thiết bị thủy bộ nên Thơ 6502S - phải Thơ

Trung chổ chính giữa Đăng kiểm xe cơ giới 6502D - Cần Thơ

Trung trọng tâm Đăng kiểm xe pháo cơ giới 6503D - Cần Thơ

Trung trung khu Đăng kiểm xe cơ giới 6504D - Cần Thơ

Trung chổ chính giữa Đăng kiểm xe cơ giới 6505D - Cần Thơ

Trung trọng tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 6601S - Đồng Tháp

Trung vai trung phong đăng kiểm xe pháo cơ giới 6602D - Đồng Tháp

Trung trọng điểm đăng kiểm xe cơ giới 6701S - An Giang

Trung chổ chính giữa đăng kiểm xe cộ cơ giới 6702S -  An Giang

Trung tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 6703D - An Giang

Trung vai trung phong đăng kiểm xe pháo cơ giới 6801S - Kiên Giang

Trung trọng tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 6803D - Kiên Giang

Trung trọng tâm Đăng kiểm xe pháo cơ giới 6901V - Cà Mau

Trung trọng điểm Đăng kiểm xe cơ giới 6902D - Cà Mau

Trung trọng tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 7001S - Tây Ninh

Trung chổ chính giữa đăng kiểm xe pháo cơ giới 7002S - Tây Ninh

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7003D - Tây Ninh

Trung trọng tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 7101S - Bến Tre

Trung tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 7102D - Bến Tre

Trung trọng điểm đăng kiểm xe cơ giới 7202D - Bà Rịa Vũng Tàu

Trung trọng tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 7203D - Bà Rịa Vũng Tàu

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7204S - Bà Rịa Vũng Tàu

Trung tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 7301S - Quảng Bình

Trung trung tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 7302D - Quảng Bình

Trung trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7303D - Quảng Bình

Trung trung tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 7304D - Quảng Bình

Trung vai trung phong đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ 7401S - Quảng Trị

Chi nhánh Trung vai trung phong đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy cỗ 7402S - Quảng Trị

Trung trung ương đăng kiểm phương tiện cơ giới 7402D - Quảng Trị

Trung trung tâm đăng kiểm phương tiện đi lại cơ giới 7403D - Quảng Trị

Trung trung tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 7501S - Huế

Trung trọng tâm đăng kiểm xe cơ giới 7502S - Huế

Trung trung ương đăng kiểm xe cộ cơ giới 7601S - Quảng Ngãi

Trung chổ chính giữa đăng kiểm xe cộ cơ giới 7602D - trụ sở Công ty CP Thuận Phát

Trung trung ương đăng kiểm xe cộ cơ giới 7603D - Quảng Ngãi

Trung trọng tâm đăng kiểm xe cơ giới 7604D - Quảng Ngãi

Trung trung khu đăng kiểm xe pháo cơ giới 7701S - Bình Định

Trung trọng tâm đăng kiểm xe cơ giới 7702S - Bình Định

Trung trọng điểm đăng kiểm xe cơ giới 7703D - Bình Định

Trung trọng tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 7704D - Bình Định

Trung trung khu đăng kiểm xe cơ giới 7705D - Bình Định

Trung vai trung phong đăng kiểm xe cơ giới 7801S - Phú Yên

Trung chổ chính giữa đăng kiểm xe pháo cơ giới 7802D - Phú Yên

Trung vai trung phong đăng kiểm xe cộ cơ giới 7803D - Phú Yên

Trung trọng điểm đăng kiểm xe cơ giới 7901S - Khánh Hoà

Trung trọng điểm đăng kiểm xe pháo cơ giới 7902S - Khánh Hoà

Trung trung khu đăng kiểm xe pháo cơ giới 8102D - Gia Lai

Trung chổ chính giữa đăng kiểm xe cơ giới 8104D

Trung vai trung phong đăng kiểm xe cơ giới 8105D

Trung trung khu đăng kiểm xe cộ cơ giới 8201S - Kon Tum

Trung trung tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 8301V - Sóc Trăng

Trung trung khu đăng kiểm xe cộ cơ giới 8302D - Sóc Trăng

Trung trọng điểm đăng kiểm xe cộ cơ giới 8401V - Trà Vinh

Trung trọng điểm đăng kiểm xe cộ cơ giới 8402D - Trà Vinh

Trung trọng tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 8501S - Ninh Thuận

Trung vai trung phong đăng kiểm xe cơ giới 8502D - Ninh Thuận

Trung trung khu đăng kiểm xe cơ giới 8601S - Bình Thuận

Trung trọng tâm đăng kiểm xe cơ giới 8602D - Bình Thuận

Trung vai trung phong đăng kiểm xe pháo cơ giới 8801S - Vĩnh Phúc

Trung tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 8802D - Vĩnh Phúc

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8803D -  trực thuộc doanh nghiệp CP Hưng Linh Vĩnh Phúc.

Trung chổ chính giữa đăng kiểm xe cơ giới 8804D

Trung trung ương đăng kiểm xe cộ cơ giới 8901S - Hưng Yên

Trung trung khu đăng kiểm xe cơ giới 8902S - Hưng Yên

Trung chổ chính giữa đăng kiểm xe cơ giới 8904D - Hưng Yên

Trung trung ương đăng kiểm xe cộ cơ giới 8905D - Hưng Yên

Trung trung tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 8906D - Hưng Yên

Trung chổ chính giữa đăng kiểm xe pháo cơ giới 9001S - Hà Nam

Công ty cp đăng kiểm Quảng phái mạnh - 9201D

Trung vai trung phong đăng kiểm xe cơ giới 9202D - Quảng Nam

Trung trọng điểm đăng kiểm xe cơ giới 9301S - Bình Phước

Trung trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9302D - Bình Phước

Trung tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 9303D - Bình Phước

Trung trung khu đăng kiểm xe pháo cơ giới 9401V - bạc tình Liêu

Trung trọng tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 9501S - Hậu Giang

Trung trọng tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 9502D - Hậu Giang

Trung chổ chính giữa đăng kiểm xe pháo cơ giới 9503D - Hậu Giang

Công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn - 9701D

Trung chổ chính giữa đăng kiểm xe pháo cơ giới 9801S - Bắc Giang

Trung chổ chính giữa đăng kiểm xe pháo cơ giới 9802D - Bắc Giang

Trung chổ chính giữa đăng kiểm xe cơ giới 9803D - Bắc Giang

Trung trung khu đăng kiểm xe cộ cơ giới 9804D - Bắc Giang

Trung trung tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới 9805D - Bắc Giang

Trung tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới 9806D - Bắc Giang

​Trung vai trung phong đăng kiểm xe pháo cơ giới 9807D - Bắc Giang

Trung trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9901S - Bắc Ninh

Trung trung ương đăng kiểm xe pháo cơ giới 9902S - Bắc Ninh

Trung trọng điểm đăng kiểm xe cộ cơ giới 9903D - Bắc Ninh

Trung trung ương đăng kiểm xe cơ giới 9904D - Bắc Ninh

Công ty cổ phần đầu tư chi tiêu xây dựng và hỗ trợ tư vấn đăng kiểm – Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9905D- Bắc Ninh