Trong tự nhiên clo có 2 đồng vị bền

Trong tự nhiên và thoải mái, clo (Cl) bao gồm nhị đồng vị bền là 35Cl và 37Cl. Mỗi đồng vị kia theo thứ tự chiếm phần 75% và 25%. Phần trăm theo khối lượng 35Cl gồm trong phân tử HClO4 là: (H = 1, O = 16, Cl = 35,5)


Bạn đang xem: Trong tự nhiên clo có 2 đồng vị bền

Xét 1 mol HClO4 bao gồm : 1 mol H ; 0,75 mol 35Cl ; 0,25 mol 37Cl ; 4 mol O

=> MHClO4 = 100,5g

=> %mCl(35) = (0,75 . 35 ) : 100,5 . 100% = 26,11%


*
*
*
*
*
*
*
*

Ngulặng tố Mg có 3 các loại đồng vị có số khối hận lần lượt là: 24, 25 và 26. Trong 5000 nguim tử Mg thì tất cả 3930 đồng vị 24, 505 đồng vị 25, còn lại là đồng vị 26. Hãy tính cân nặng nguim tử mức độ vừa phải của Mg


Một nguim tố X tất cả 2 đồng vị X1 và X2. Đồng vị X1 có toàn bô hạt là 18. Đồng vị X2 có toàn bô hạt là trăng tròn. Biết rằng % đồng vị thứ nhất vội 3 lần % đồng vị thiết bị hai. Ngulặng tử khối hận vừa phải của X là:


Hợp hóa học A gồm bí quyết hóa học là MX3, M là sắt kẽm kim loại, X là phi kim, biết:

- Trong A, tổng thể phân tử p, n, e là 196, số phân tử có năng lượng điện nhiều hơn số hạt không với điện là 60.

- Số kăn năn của X to hơn M là 8. Tổng số phân tử trong X nhiều hơn thế vào M là 12.

Công thức hóa học của A là:


Trong thoải mái và tự nhiên, clo (Cl) bao gồm hai đồng vị bền là 35Cl cùng 37Cl. Mỗi đồng vị kia theo lần lượt chỉ chiếm 75% cùng 25%. Phần trăm theo khối lượng 35Cl tất cả trong phân tử HClO4 là: (H = 1, O = 16, Cl = 35,5)


Nguyên tố Y có tác dụng tạo nên thành ion Y2+. Trong cation Y2+, toàn bô phân tử cơ bạn dạng là 34 hạt, trong số đó, số phân tử có điện nhiều hơn số phân tử ko mang điện là 10 phân tử. Số hiệu ngulặng tử của Y là:


Bo là ngulặng tố bồi bổ cần thiết so với cây trồng. Ngày ni trên 70 giang sơn đã làm được phân phát hiện tại chứng trạng thiếu hụt Bo sinh sống số đông những một số loại cây bên trên nhiều nhiều loại đất. Phân Bo cũng sẽ được áp dụng rộng thoải mái bên trên thế giới. Trong thoải mái và tự nhiên, Bo gồm 2 đồng vị . Biết $_5^10B$chiếm phần 18,8%. Khối lượng nguim tử vừa phải của bo là 10,812. Số khối của đồng vi ̣thứ hai là


X và Y là hai kim loại ở trong thuộc một nhóm A vào bảng tuần hoàn những nguyên ổn tố chất hóa học. Biết ZX Y cùng ZX + ZY = 24. Phát biểu nào sau đây là không đúng?


Xem thêm:

Tổng số phân tử sở hữu điện vào anion MOx2− là 78 phân tử. Biết rằng M là ngulặng tố trực thuộc team A với x là số nguyên ổn dương, lẻ. Xác định bí quyết của ion trên.


Tại nhiệt độ 20oC, khối lượng riêng của kim loại X bằng 10,48 g/cm3 và nửa đường kính ngulặng tử X là 1 trong những,446.10-8 cm. Giả thiết trong tinc thể những nguyên ổn tử X gồm hình trạng cầu và có độ rỗng là 26%. Biết số Avogadro NA = 6,022.1023. Kyên ổn loại X là


Cho 5,85 gam muối NaX công dụng cùng với dung dịch AgNO3 dư thu được 14,35 gam kết tủa Trắng. Nguim tố X tất cả hai đồng vị 35X (x1%) với 37X (x2%). Vậy giá trị của x1% và x2% lần lượt là:


Trong thoải mái và tự nhiên clo tất cả nhị đồng vị bền là 35Cl với 37Cl trong các số ấy 35Cl chỉ chiếm 75,77% số ngulặng tử. Phần trăm cân nặng 37Cl trong HClOn là 13,09%. Giá trị của n là:


Trong thoải mái và tự nhiên sắt bao gồm 4 đồng vị 54sắt chỉ chiếm 5,8%, 56Fe chiếm phần 91,72%, 57Fe chỉ chiếm 2,2% và 58sắt chỉ chiếm 0,28%. Brom là hỗn hợp hai đồng vị 79Br chiếm phần 50,69% với 81Br chiếm phần 49,31%. Tính thành phần % khối lượng của 56Fe trong FeBr3 là?


X, Y, Z là 3 nguim tố hoá học. Tổng số phân tử với năng lượng điện trong 3 phân tử X2Y, ZY2 và X2Z là 200. Số hạt mang điện của X2Y=15/16 lần số hạt với điện của ZY2. Tại tâm trạng cơ phiên bản nguyên ổn tử Z tất cả số electron s*

Cơ quan liêu công ty quản: shop Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát