TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ OXY CHO ĐƯỜNG THẲNG

*

*

Lớp 12
chất hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử vẻ vang 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học tập 12
Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học tập 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử vẻ vang 10 Địa lí 10 Tin học 10 công nghệ 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học tập 9 Âm nhạc và mỹ thuật 9
chất hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học tập 8 Âm nhạc với mỹ thuật 8
lịch sử và Địa lí 7 Tin học 7 technology 7 GDCD 7 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 7 Âm nhạc 7
lịch sử hào hùng và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6

Câu hỏi Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy,) đến đường thẳng (left( d ight):y = 2x - 4).

Bạn đang xem: Trong mặt phẳng tọa độ oxy cho đường thẳng

1) khẳng định tọa độ những giao điểm (A,,,B) của (left( d ight)) với nhì trục (Ox,,,Oy.) Vẽ (left( d ight)) trong phương diện phẳng tọa độ Oxy.

2) Tính chu vi và mặc tích tam giác (OAB).

3) tra cứu (m) để con đường thẳng (left( d_m ight):y = left( m^2 - 2 ight)x + 2m - 2m^2) song song với (left( d ight)).


Phương pháp giải:

1) Vẽ mặt đường thẳng trong khía cạnh phẳng Oxy bằng phương pháp xác định nhì điểm mà lại đường thẳng đi qua.

2) Áp dụng định lý Pytago vào tam giác vuông để tính những cạnh của tam giác.

Xem thêm: Bộ Phận Trên Cơ Thể Người Bằng Tiếng Anh, Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề: Cơ Thể Người

3) Đường thẳng (y = ax + b) song song với đường thẳng (y = a"x + b" Leftrightarrow left{ eginarrayla = a"\b e b"endarray ight.)


Lời giải bỏ ra tiết:

Cho con đường thẳng (left( d ight):y = 2x - 4).

1) khẳng định tọa độ những giao điểm A, B của (left( d ight)) với nhị trục Ox, Oy. Vẽ (left( d ight)) trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy.

+) Giao điểm (A) của đường thẳng (left( d ight)) với trục (Ox) là: (y_A = 0 Rightarrow 2x_A - 4 = 0, Rightarrow x_A = 2, Rightarrow Aleft( 2;0 ight))

+) Giao điểm (B) của đường thẳng (left( d ight)) với trục (Oy) là: (x_B = 0 Rightarrow y_B = 2x_B - 4 = - 4, Rightarrow Bleft( 0; - 4 ight))

+) Vẽ con đường thẳng (left( d ight)) trong khía cạnh phẳng (Oxy:)

Ta bao gồm đường trực tiếp (left( d ight)) đi qua hai điểm (Aleft( 2;0 ight);Bleft( 0; - 4 ight)) buộc phải đường thẳng (left( d ight)) đó là đường thẳng (AB.)

Ta gồm hình vẽ:

*

2) Tính chu vi và ăn mặc tích tam giác (OAB).

Từ hình mẫu vẽ ta thấy (Delta OAB) vuông tại (O,,,OA = 2,,,OB = 4) (đvđd)

Áp dụng định lý Pitago cho tam giác (OAB) vuông tại (O) ta có:

(AB = sqrt OA^2 + OB^2 = sqrt 2^2 + 4^2 = sqrt 20 = 2sqrt 5 ,) (đvđd)

Chu vi (Delta OAB) là: (C_AOB = OA + OB + AB = 2 + 4 + 2sqrt 5 = 6 + 2sqrt 5 ,)(đvđd)

Diện tích (Delta OAB):(S_OAB = frac12.OA.OB = frac12.2.4 = 4) (đvdt)

Vậy chu vi và ăn diện tích tam giác (OAB) theo thứ tự là (6 + 2sqrt 5 ) (đvđd) cùng (4)(đvdt).

3) kiếm tìm (m) để con đường thẳng (left( d_m ight):y = left( m^2 - 2 ight)x + 2m - 2m^2) song tuy nhiên với (left( d ight)).

Để con đường thẳng (left( d_m ight):y = left( m^2 - 2 ight)x + 2m - 2m^2) tuy nhiên song cùng với (left( d ight)) thì:

(eginarraylleft{ eginarrayla = a"\b e b"endarray ight. Rightarrow left{ eginarraylm^2 - 2 = 2\2m - 2m^2 e - 4endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylm^2 = 4\2m^2 - 2m - 4 e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylm^2 = 4\m^2 - m - 2 e 0endarray ight.\ Leftrightarrow left{ eginarraylleft< eginarraylm = 2\m = - 2endarray ight.\left( m - 2 ight)left( m + 1 ight) e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylleft< eginarraylm = 2\m = - 2endarray ight.\m e 2\m e - 1endarray ight. Leftrightarrow m = - 2endarray)