Tình Yêu Từ Đâu Mà Tình Yêu Vội Vã

Tình yêu tự đâu mà tình yêu vội vàng vã chiếm tim taChỉ một lượt qua mà đêm tối hình nhẵn mãi bên taLời nào nhẹ êm tín đồ đưa ta vào phần nhiều giấc mơ xaLòng âm thầm bảo nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong kiếp nào.

Bạn đang xem: Tình yêu từ đâu mà tình yêu vội vã

Một lần hứa trước có phải là mộng cầu về sauCách xa phương diện nhau chỉ có tác dụng ngày tháng hư haoTuổi xuân là bao chẳng đợi thời gian vụt tớiRồi mai phía trên trăng tà soi bóng ngó quanh lại còn ai.

Tình rất đẹp tình mơ là tình khi gặp mặt gỡ dịp ban sơTình là vần thơ mà nhiều lúc mình tưởng vẫn bơ vơTình còn đợi ai để trái tim vàng võ suốt đêm nayTình đừng nhạt phai tình ơi xin tình chớ thêm u hoài.

Xem thêm: Thuyên Chuyển Linh Mục Giáo Phận Sài Gòn 2016 ), Giuse Nguyễn Năng


Tình yêu trường đoản cú đâu mà tình yêu gấp vã chỉ chiếm tim taChỉ một đợt qua mà đêm tối hình nhẵn mãi mặt taLời nào dịu êm tín đồ đưa ta vào số đông giấc mơ xaLòng âm thầm bảo nhau rằng duyên ta chạm mặt gỡ vào kiếp nào.

Một lần hứa trước liệu có phải là mộng ước về sauCách xa khía cạnh nhau chỉ có tác dụng ngày tháng hư haoTuổi xuân là bao chẳng đợi thời gian vụt tớiRồi mai trên đây trăng tà soi nhẵn ngó xung quanh lại còn ai.

Tình đẹp mắt tình mơ là tình khi gặp gỡ gỡ thời điểm ban sơTình là vần thơ mà nhiều lúc mình tưởng vẫn bơ vơTình còn đợi ai để trái tim vàng võ xuyên đêm nayTình đừng nhạt phai tình ơi xin tình chớ thêm u hoài.


*LK Khúc Hát Samba - Trống vắng - vết Yêu trong Hè

nhiều Ca Sĩ

*
301.730


http://musicmd1fr.cialisss.com.net/bucket-image-cialisss.com/images/singer/20120119/5f6fae5b00ee6475420cea73c02fa2442cbce062.jpg

LK yêu Hết trái tim - Hãy yêu thương Như không Yêu Lần làm sao - yêu thương Em lâu dài hơn - cùng Tôi Cũng yêu Em

giữ Bích

*
125.490


http://musicmd1fr.cialisss.com.net/bucket-image-cialisss.com/images/singer/20120119/5f6fae5b00ee6475420cea73c02fa2442cbce062.jpg

http://musicmd1fr.cialisss.com.net/bucket-image-cialisss.com/images/singer/20140619/gJYfYp3I7X5KkUGLYSZM58f6ced1b9add.jpg
http://musicmd1fr.cialisss.com.net/bucket-image-cialisss.com/images/singer/20201107/WFatY4ZlBjaxMGvPrM685fa671ec99b84.jpg
http://musicmd1fr.cialisss.com.net/bucket-image-cialisss.com/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg
http://musicmd1fr.cialisss.com.net/bucket-image-cialisss.com/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg
http://musicmd1fr.cialisss.com.net/bucket-image-cialisss.com/images/singer/20201107/WFatY4ZlBjaxMGvPrM685fa671ec99b84.jpg
http://musicmd1fr.cialisss.com.net/bucket-image-cialisss.com/images/singer/20120119/PVdIt5eV9FwYGR8lJhDr5dc0e2e6b9a23.jpg
http://musicmd1fr.cialisss.com.net/bucket-image-cialisss.com/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg
http://musicmd1fr.cialisss.com.net/bucket-image-cialisss.com/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg