TÍNH TỔNG CỦA CÁC SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa học viên họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

dãy số tất cả 3 chữ số phân chia 5 dư 3 là :

103 ; 108 ; 998

dãy số trên có số số hạng là :

( 998 - 103) : 5 + 1 = 108 ( số )

tổng dãy số bên trên là

( 998 +103 ) * 180 : 2 = 99090


*

Dưới đó là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà chúng ta cần!

Số số hạng của các số gồm 3 chữ số, các số hầu như chia 5 dư 3 là: (998 - 103) : 5 + 1 = 180

Tổng của số hạng đầu cùng số hạng cuối là: 998 + 103 = 1101

Tổng của các số kia là: 1101 x90 = 99090

Sai thì bỏ qua -_-


Giải thích công việc giải:

dẫy số sẽ là :

103 ; 108 ; 113 ; ...... ; 998

số những số hạng là :

( 998 - 103 ) : 5 + 1 = 180 ( số )

tổng của dãy số là :

( 998 + 103 ) × 180 : 2 = 99090

đây bắt đầu đúng


Bài giải:

Các số những 3 chữ số phân tách 5 dư 3 gồm: 103; 108; 113 ; ……. ; 993; 998

Số số hạng là:

(998 – 103) : 5 + 1 = 180 (số)

Tổng của bọn chúng là :

(998 + 103) x 180 : 2 = 99 090

Đáp số:...............

Bạn đang xem: Tính tổng của các số có 3 chữ số

hok tốt


Đó là tổng của: 100 + 105 + ... + 995

Số số hạng của dãy :

( 995 - 100 ) : 5 + 1 = 180 ( số hạng )

Tổng của các số gồm 3 chữ số , những số mọi chia 5 dư 3 là :

( 100 + 995 ) x 180 : 2 = 98550

Đáp số : 98550


Các số phân chia 5 dư 3 có tận thuộc là 3 ; 8

Số bé nhất thỏa mãn : 103

Số to nhất thỏa mãn : 998

Số số thỏa mãn nhu cầu :

( 998 - 103 ) : 5 + 1 = 180 ( số )

Tổng những số kia :

( 998 + 103 ) x 180 : 2 = 99090

đ/s : 99090


Ta có dãy số có 3 chữ số phân chia 5 dư 3

103 , 108 , 113 , 118 , ...., 998.

Các số gồm 3 chữ số phân chia 5 dư 3 là:

( 998 - 103 ) : 5 + 1 = 108 ( số )

Đáp số : 108 số


Bài giải:

Các số các 3 chữ số phân chia 5 dư 3 gồm: 103; 108; 113 ; ……. ; 993; 998

Số số hạng là:

(998 – 103) : 5 + 1 = 180 (số)

Tổng của bọn chúng là :

(998 + 103) x 180 : 2 = 99 090

Đáp số:...............

hok tốt


Dãy số tất cả 3 chữ số phân tách 5 dư 3 là :

103 ; 108 ;.......; 998

Dãy số trên có số số hạng là :

( 998 - 103 ) : 5 + 1 = 108 ( số )

Tổng hàng số bên trên là :

( 103 + 998 ) x 180 : 2 = 99090

Đáp số : 99090


Bài làm:

Tính tổng của những số gồm 3 chữ số,các số hầu như chia 5 dư 3.

Xem thêm:

dãy số có 3 chữ số phân tách 5 dư 3 là :

103 ; 108 ; 998

dãy số trên tất cả số số hạng là :

( 998 - 103) : 5 + 1 = 108 ( số )

tổng dãy số trên là

( 998 +103 ) * 180 : 2 = 99090

đáp số : 99090


các chữ số gồm 3 chữ số phân tách hết đến 5 dư 3 là : 103 ; 108 ; 113 ; 118 ; ... ; 983 ; 988 ; 993 ; 998 .

số thành phần của các số trên là :

( 998 - 103 ) : 5 + 2 = 180 ( phần tử)

tổng các số bên trên là :

( 998 + 103 ) x 183 : 2 = 99 090

đáp số : 99 090 .


cac so phân chia het mang lại 5 ma du 3 teo tan cung la 3 va 8.

Vay ta co day so la : 103, 108 , ....., 998

So so hang la : (998 - 103 ) : 5 + 1 = 180

Tong cua day la : ( 998+ 103 ) x 180 = 198180

D/S

yen tam di day chac chan la cau tra loi dung vi bởi vì la bai ma teo giao mk giang ma


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên