Sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình định

*
trang chủ
*
tương tác
*
Sơ đồ

Tin Tức

Chính Quyền
sgddt.cialisss.com

2. Phó Giám đốc:

+ Phan Thanh Liêm

Điện thoại cơ quan: (0256).3823007

sgddt.cialisss.com

II. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

sgddt.cialisss.com

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

A. Vị trí chức năng

1.Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện tác dụng tham mưu, góp Ủy ban quần chúng tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục và huấn luyện và giảng dạy trên địa bàn tỉnh theo biện pháp của quy định và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban dân chúng tỉnh, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bạn đang xem: Sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình định

2.Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo có tư bí quyết pháp nhân, gồm con vệt và tài khoản riêng; chịu đựng sự chỉ đạo, làm chủ về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban dân chúng tỉnh; chịu sự chỉ đạo, phía dẫn, soát sổ về chăm môn, nghiệp vụ của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.

B. Trọng trách và quyền hạn

1.Trình Ủy ban dân chúng tỉnh:

a.Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm cùng hàng năm; chương trình, dự án, đề án; giải pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành bao gồm nhà nước về nghành nghề giáo dục và giảng dạy trên địa phận tỉnh;

b.Dự thảo nấc thu học tập phí, lệ mức giá tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi thống trị của tỉnh để Ủy ban quần chúng tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ra quyết định theo nguyên lý của pháp luật;

c.Dự thảo văn bạn dạng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

d.Dự thảo văn bạn dạng quy định rõ ràng điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh so với người đứng đầu, cấp cho phó tín đồ đứng đầu các đơn vị thuộc Sở giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng giáo dục và Đào tạo thành thuộc Ủy ban nhân dân cung cấp huyện.

2.Trình chủ tịch Uỷ ban quần chúng tỉnh:

a.Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, phân tách tách, giải thể, so với các đơn vị thuộc Sở;

b.Dự thảo những quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, phân chia tách, giải thể, thay đổi loại hình những cơ sở giáo dục và đào tạo (bao gồm cả những cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư chi tiêu của những tổ chức, cá nhân nước ngoài) trực thuộc Sở;

c.Dự thảo quyết định, chỉ thị đơn lẻ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền phát hành của chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh.

3.Tổ chức tiến hành các văn phiên bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khoản thời gian được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phía dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành quy định về giáo dục thuộc phạm vi làm chủ được giao.

4.Tổ chức thực hiện và phụ trách về bài toán xác nhận, đăng ký, cấp chứng từ phép, văn bằng, chứng từ thuộc phạm vi trách nhiệm cai quản của Sở giáo dục và Đào tạo thành theo luật của lao lý và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban quần chúng tỉnh.

5.Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, chiến thắng khoa học, technology tiên tiến vào giáo dục; tổng kết tởm nghiệm, sáng kiến của địa phương; cai quản công tác nghiên cứu và phân tích khoa học, công nghệ trong các cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc Sở; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ giao hàng công tác làm chủ của Sở.

6.Tổ chức, xây dựng, nhân nổi bật tiên tiến và triển khai công tác thi đua tán thưởng về giáo dục trên địa phận tỉnh.

7.Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục trực ở trong Sở, những Phòng giáo dục và Đào tạo ra về triển khai mục tiêu, chương trình, nội dung, planer giáo dục, quy định chuyên môn, bài toán thực hiện cơ chế đối với những người học, các điều kiện đảm bảo của các cơ sở giáo dục công lập; công tác làm việc tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, triệu chứng chỉ, kiểm định chất lượng giáo dục; công tác phổ biến giáo dục, chống mù chữ, thiết kế xã hội tiếp thu kiến thức ở địa phương cùng các chuyển động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

8.Hướng dẫn chế tạo và tổng hợp kế hoạch đào tạo, tu dưỡng nhà giáo, công chức, viên chức của những cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền cai quản của Sở; tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan bao gồm thẩm quyền phê duyệt.

9.Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc huy động, quản lý, sử dụng những nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh; đánh giá việc thực hiện quyền trường đoản cú chủ, tự chịu đựng trách nhiệm của những cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trực nằm trong Sở theo phương pháp của pháp luật.

10.Quyết định mở ngành đào tạo trình độ chuyên môn trung cấp so với trường trung cấp cho trực ở trong Sở theo mức sử dụng của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

Xem thêm:

11.Quyết định được cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ vận động giáo dục so với các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở (không bao hàm trường cđ sư phạm) theo biện pháp của Bộ giáo dục và Đào tạo.

12.Giúp Ủy ban quần chúng. # tỉnh cai quản nhà nước về các vận động có tương quan đến nghành nghề dịch vụ giáo dục của những doanh nghiệp, tổ chức, cá thể trên địa bàn tỉnh; trả lời và kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức triển khai phi cơ quan chính phủ trong nghành nghề dịch vụ giáo dục trên địa phận tỉnh theo lao lý của pháp luật.

13.Giúp Ủy ban dân chúng tỉnh quản lý nhà nước các tổ chức dịch vụ thương mại du học tập tự túc theo nguyên lý của pháp luật; triển khai hợp tác thế giới về nghành giáo dục theo phương pháp của pháp luật và của Ủy ban quần chúng. # tỉnh.

14.Giúp Ủy ban quần chúng. # tỉnh triển khai kiểm tra, giám sát và đo lường việc tuân thủ pháp luật về giáo dục đào tạo trong việc đảm bảo các điều kiện ra đời trường, chuyển động giáo dục, mở ngành đào tạo, công khai unique giáo dục, điều kiện bảo đảm an toàn chất lượng giáo dục và đào tạo theo nguyên lý của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.

15.Quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của những phòng siêng môn, nghiệp vụ thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trực ở trong Sở.

16.Chủ trì, phối hợp với Sở planer và Đầu bốn thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để cơ quan có thẩm quyền cấp chứng từ chứng nhận chi tiêu về giáo dục so với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; cấp, tịch thu giấy phép hoạt động; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra chuyển động giáo dục của các cơ sở giáo dục và đào tạo có sự tham gia đầu tư chi tiêu của tổ chức, cá nhân nước bên cạnh theo lao lý của pháp luật.

17.Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở chiến lược và Đầu tư rõ ràng hóa những tiêu chuẩn, định mức ngân sách đầu tư giáo dục trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn xây dựng và lập dự toán chi tiêu giáo dục mặt hàng năm so với các cơ sở giáo dục đào tạo trực nằm trong Sở; đưa ra quyết định giao dự toán chi giá thành giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực ở trong Sở sau khoản thời gian đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xác định, bằng vận ngân sách bên nước bỏ ra cho giáo dục và đào tạo hàng năm trình cơ quan gồm thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra việc sử dụng chi tiêu nhà nước và các nguồn thu phù hợp pháp khác của những cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

18.Thực hiện cải tân hành chính, công tác thực hành máu kiệm, phòng phòng tham nhũng, lãng phí; công tác làm việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có tương quan đến giáo dục và xử lý phạm luật theo nguyên tắc của pháp luật.

19.Quản lý tổ chức triển khai bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, tổ chức cơ cấu viên chức theo chức danh công việc và nghề nghiệp và con số người thao tác trong những cơ sở trực thuộc; thực hiện chính sách tiền lương và cơ chế đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật so với công chức, viên chức và lao đụng thuộc phạm vi quản lý theo chính sách của luật pháp và theo sự cắt cử hoặc ủy quyền của Ủy ban quần chúng. # tỉnh.

20.Quản lý về tài chính, tài sản, cơ sở vật hóa học được giao theo dụng cụ của pháp luật và của Ủy ban quần chúng tỉnh.

21.Thực hiện thống kê, thông tin, report định kỳ và hàng năm, report đột xuất về tổ chức triển khai và hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh cùng với Ủy ban nhân dân tỉnh với Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

22.Thực hiện trách nhiệm khác vày Ủy ban dân chúng tỉnh, quản trị Ủy ban quần chúng tỉnh giao và theo qui định của pháp luật.