Sách Giáo Khoa Toán Lớp 7 Phần Đại Số

I. Giải bài xích tập sgk Toán 7 Tập Một

Phần Đại Số

Chương I. Số hữu tỉ. Số thực

§1.

Bạn đang xem: Sách giáo khoa toán lớp 7 phần đại số

Tập vừa lòng Q những số hữu tỉ
§2.Cộng, trừ số hữu tỉ
§3.Nhân, phân chia số hữu tỉ
§4.Giá trị tuyệt đối của một trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân
§5.Lũy vượt của một trong những hữu tỉ
§6.Lũy thừa của một trong những hữu tỉ (tiếp)
§7.Tỉ lệ thức
§8.Tính hóa học của hàng tỉ số bằng nhau
§9.Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
§10.Làm tròn số
§11.Số vô tỉ. Quan niệm về căn bậc hai
§12.Số thực
Ôn tập chương I: Số hữu tỉ – Số thực

Chương II. Hàm số và đồ thị

§1.Đại lượng tỷ lệ thuận
§2.Một số việc về đại lượng tỉ lệ thuận
§3.Đại lượng tỷ lệ nghịch
§4.Một số câu hỏi về đại lượng tỉ trọng nghịch
§5.Hàm số
§6.Mặt phẳng toạ độ
§7.Đồ thị hàm số (y = ax (a ≠ 0))
Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị

Phần Hình Học

Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song

§1.Hai góc đối đỉnh
§2.Hai đường thẳng vuông góc
§3.Các góc tạo bởi vì một mặt đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng
§4.Hai đường thẳng song song
§5.Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng tuy vậy song
§6.Từ vuông góc đến song song
§7. Định lí
Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song

Chương II. Tam giác

§1.Tổng tía góc của một tam giác
§2.Hai tam giác bởi nhau
§3.

Xem thêm: Đề Xuất Tám Nhóm Đối Tượng Được Tăng Lương Hưu Từ 1/8/2016, Cổng Thông Tin Điện Tử Bộ Lao Động

Trường hợp bởi nhau đầu tiên của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
§4.Trường hợp đều nhau thứ nhì của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)
§5.Trường hợp bằng nhau thứ tía của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)
§6.Tam giác cân
§7.Định lí Py-ta-go
§8.Các trường hợp cân nhau của tam giác vuông
§9.Thực hành bên cạnh trời
Ôn tập chương II: Tam giác

II. Sách tham khảo – Sách giải Toán 7 tập 1

1. Giải bài Tập Toán 7 Tập 1 – Lê Nhứt

*

2. Tuyển chọn 405 bài bác tập Toán 7 – Nguyễn Đức Tấn

*

B. Sgk Toán 7 Tập Hai

I. Giải bài tập sgk Toán 7 Tập Hai

Phần Đại Số

Chương III. Thống kê

§1.Thu thập số liệu thống kê, tần số.
§2.Bảng “tần số” các giá trị của lốt hiệu
§3.Biểu đồ
§4.Số vừa phải cộng
Ôn tập chương III: Thống kê

Chương IV. Biểu thức đại số

§1.Khái niệm về biểu thức đại số
§2.Giá trị của một biểu thức đại số
§3.Đơn thức
§4.Đơn thức đồng dạng
§5.Đa thức
§6.Cộng, trừ nhiều thức
§7.Đa thức một biến
§8.Cộng, trừ nhiều thức một biến
§9.Nghiệm của đa thức một biến
Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Phần Hình Học

Chương III. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy của tam giác

§1.Quan hệ giữa góc cùng cạnh đối diện trong một tam giác
§2.Quan hệ giữa mặt đường vuông góc và mặt đường xiên, con đường xiên và hình chiếu
§3.Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
§4.Tính chất ba đường trung con đường của tam giác
§5.Tính hóa học đường phân giác của một góc
§6.Tính chất cha đường phân giác của tam giác
§7.Tính hóa học đường trung trực của một đoạn thẳng
§8.Tính chất ba đường trung trực của tam giác
§9.Tính chất bố đường cao của tam giác
Ôn tập chương III: quan hệ nam nữ giữa những yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy của tam giác

Bài tập Ôn cuối năm

Phần Đại số
Phần Hình học

II. Sách tham khảo – Sách giải Toán 7 tập 2

1. Giải bài bác Tập Toán 7 Tập 2 – Lê Nhứt

*