HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP HÀNG NGÀY MIỄN PHÍ, ANH VĂN GIAO TIẾP ONLINE

Video học tập tiếng Anh online cho người đi làm, bắt đầu bắt đầu, người mất cội hay bất kỳ ai mong muốn luyện tiếng Anh tiếp xúc hàng ngày cấp tốc và kết quả nhất. Bài học giúp tự học tiếng Anh phổ cập trực tuyến tại nhà với tín đồ nước ngoài, luyện bức xạ tiếng Anh nhanh trong nhiều tình huống khác. Hoặc với 100.000đbạn vẫn có toàn thể khóa học thỏa sức ngồi công ty tự học trên mạng

học tập thử miễn mức giá :

Để được học miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng cialisss.com


*

*

*

*

*

Video học tiếng Anh online cho tất cả những người đi làm, mới bắt đầu, tín đồ mất cội hay bất kỳ ai ao ước luyện giờ Anh giao tiếp hàng ngày cấp tốc và công dụng nhất. Bài học kinh nghiệm giúp tự học tiếng Anh thường dùng trực tuyến tận nơi với fan nước ngoài, luyện phản xạ tiếng Anh nhanh trong nhiều tình huống khác. Hoặc với 100.000đbạn đang có toàn bộ khóa học tập thỏa mức độ ngồi nhà tự học tập trên mạng

học thử miễn giá tiền : Lesson 1: Nice lớn meet you!

Để được học tập miễn phí những hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội cialisss.com


Bài học tiếng Anh tiếp xúc trực đường dành cho tất cả những người có chuyên môn sơ trung cấp.

Bạn đang xem: Học tiếng anh giao tiếp hàng ngày miễn phí, anh văn giao tiếp online

Chương trình Elementary gồm bao gồm 15 bài.

học tập thử miễn giá thành : Lesson 1: Greetings

Để được học tập miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội cialisss.com


Những bài học kinh nghiệm tiếng Anh giao tiếp dành cho những người có chuyên môn tiền trung cấp.

Chương trình Pre-intermediate gồm 15 bài.

học tập thử miễn phí tổn : Lesson 1: Clothing & fashion

Để được học tập miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội cialisss.com


Khóa học tập tiếng anh trình độ chuyên môn intermediate- Upper Intermediate

học thử miễn chi phí : Lesson 1: Tourism

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng cialisss.com


Những bài học kinh nghiệm tiếng Anh tiếp xúc trực tuyến nâng cấp dành cho trình độ chuyên môn trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm có 15 bài.

học thử miễn mức giá : Unit 1: My new school Unit 2: My home

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội cialisss.com


Những bài học tiếng Anh giao tiếp trực tuyến nâng cao dành cho chuyên môn trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm gồm 15 bài.

học thử miễn tầm giá : Unit1: My hobbies Unit 2: Health

Để được học tập miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội cialisss.com


Những bài học kinh nghiệm tiếng Anh giao tiếp trực tuyến nâng cấp dành cho trình độ trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm bao gồm 15 bài.

học tập thử miễn phí : Unit 1: Leisure activities Unit 2: Life in the countryside

Để được học tập miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội cialisss.com


Những bài học kinh nghiệm tiếng Anh tiếp xúc trực tuyến nâng cấp dành cho trình độ chuyên môn trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm bao gồm 15 bài.

học thử miễn giá tiền : Unit 1: Local environment Unit 2: city life

Để được học tập miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng cialisss.com


Những bài học kinh nghiệm tiếng Anh giao tiếp trực tuyến nâng cao dành cho trình độ trung cấp.

Xem thêm:

Chương trình Intermediate gồm bao gồm 15 bài.

học tập thử miễn phí : Unit 1: Family life Unit 2: Your body toàn thân and you

Để được học miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội cialisss.com


Những bài học kinh nghiệm tiếng Anh tiếp xúc trực tuyến nâng cấp dành cho trình độ trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm tất cả 15 bài.

học tập thử miễn tầm giá : Unit 1: The generation gap Unit 2: Relationships

Để được học tập miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng cialisss.com


Những bài học tiếng Anh tiếp xúc trực tuyến nâng cao dành cho chuyên môn trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm tất cả 15 bài.

học tập thử miễn mức giá : Unit 1: Life stories Unit 2: Urbanisation

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội cialisss.com


Những bài học kinh nghiệm tiếng Anh giao tiếp trực tuyến nâng cao dành cho trình độ trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm bao gồm 15 bài.

học tập thử miễn tổn phí : PRACTICE 1

Để được học miễn phí những hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng cialisss.com


Khóa học tập nhằm cung ứng cho học viên những kiến thức về giờ đồng hồ Anh theo từng siêng ngành lao động thay thể.

Khóa học bao gồm 120 bài học.

Học test miễn phí: Bài 1: We’re planning a conference (Chuyên ngành Marketing)

Để được học tập miễn phí những hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng cialisss.com.


Khóa học tập tiếng Anh tiếp xúc theo từng tình huống tiếp xúc thực tiễn trong cuộc sống hàng ngày.

Khóa học bao gồm 37 bài xích học.

Học thử miễn phí: bài 1: Room booking (Tình huống: At the hotel)

Để được học tập miễn phí những hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội cialisss.com.


LUYỆN NGHE - NÓI ĐỘC THOẠI LUYỆN NGHE - NÓI HỘI THOẠI Chọn bài xích mẫu |--|--|--Beginner |------|------|------How are you doing? |------|------|------Where are you from? |------|------|------Where vị you parents live? |------|------|------What kind of hobbies do you h |------|------|------Introducing a friend |------|------|------Do you have any children? |------|------|------Do you know the address? |------|------|------Telling the time |------|------|------Arranging the time |------|------|------At the post office |------|------|------At the train station |------|------|------Borrowing money |------|------|------Buying a plane ticket |------|------|------Confirming a plane |------|------|------Taking about the weather |------|------|------What kind of music bởi vì you lik |------|------|------Who is that woman? |------|------|------Making a khách sạn reservation |------|------|------Checking out of a khách sạn |------|------|------When are you going on vacatio |------|------|------Buying clothes |------|------|------Ending a conversation |------|------|------Exchanging money |------|------|------Ordering breakfast |------|------|------Ordering food |------|------|------Talking about family |------|------|------Talking abou dreams |------|------|------Where are you going on vacati |------|------|------What vị you vì chưng for a living? |--|--|--Elementary |------|------|------Do you know how to lớn get downto |------|------|------At a restaurant |------|------|------At passport control |------|------|------Doctor’s visit |------|------|------At the grocery |------|------|------At the post-office |------|------|------At a shoes cửa hàng |------|------|------At the train station |------|------|------Booking a khách sạn room |------|------|------Check-in a khách sạn |------|------|------Describing people |------|------|------ Ending a conversation |------|------|------Buying a shirt |------|------|------Finding a convenience store |------|------|------Hair salon tóc |------|------|------Making a doctor’s appointment |------|------|------I have a cold. |------|------|------Inviting someone lớn the các buổi party |------|------|------Leave a message |------|------|------Making plans |------|------|------Open a bank account |------|------|------Ordering flowers |------|------|------Car renting |------|------|------Sending a package |------|------|------Taking a xe taxi |------|------|------Talking about the weather |------|------|------What kinds of things bởi vì you l |------|------|------What's your favorite kind of |------|------|------What's your favorite sport? |------|------|------At the library
Giọng: English UK Male English Popular English US Female English UK Female Tốc độ: Very slow Slow Regular Quick Very quick Độ cao: 0.5 0.8 1 1.2 1.4