HỌC SINH SINH VIÊN THÀNH PHỐ VỚI PHÁP LUẬT

ra mắt Video video học sinh Trường trung học phổ thông Trường Chinh tham tham dự các buổi tiệc thi "Học sinh, sinh viên tp với Pháp luật"
*

https://drive.google.com/file/d/1TpMH5xBseCK3f2O2PwEkk0O3iIadKcWK/view?usp=sharing


*

Đang lưu comment
*

*

THPT trường Chinh - niềm hạnh phúc ngày trở lại trường