Giải bài tập vật lý lớp 9 bài 6

Hướng dẫn giải bài xích 6. Bài xích tập áp dụng định lý lẽ Ôm, sách giáo khoa trang bị lí 9. Nội dung bài bác Giải bài 1 2 3 bài bác 6 trang 17 18 sgk vật lí 9 bao gồm đầy đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, siêng đề gồm trong SGK để giúp đỡ các em học sinh học xuất sắc môn vật dụng lí lớp 9, ôn thi vào lớp 10.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý lớp 9 bài 6

*
Giải bài 1 2 3 bài 6 trang 17 18 sgk đồ lí 9

1. Giải bài xích 1 bài 6 trang 17 sgk đồ dùng lí 9

Cho mạch điện tất cả sơ vật như hình 6.1, trong các số ấy R1 = 5 Ω. Lúc K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.

*

a) Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch.

b) Tính điện trở R2.

Bài giải:

a) Ta có:

+ Số chỉ vôn kế đó là hiệu điện núm giữa nhị đầu AB.

+ Số chỉ ampe kế chính là cường độ chiếc điện trong mạch.

Theo định lý lẽ ôm, ta có: (I=dfracU_ABR_td).

Xem thêm: Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Luật Sư Kiêu Ngạo Của Mình

⇒ Điện trở tương đương của đoạn mạch:

(R_td = displaystyleU_AB over I = 6 over 0,5 = 12Omega .)

b) vị (R_1 + m R_2 = m R_td)

Suy ra: (R_2 = R_td- m R_1 = 12-5 m = 7 m Omega .)

2. Giải bài 2 bài 6 trang 17 sgk đồ gia dụng lí 9

Cho mạch điện tất cả sơ trang bị như hình 6.2, trong những số ấy R1 = 10 Ω, ampe kế A1 chỉ 1,2 A, ampe kế A chỉ 1,8 A.

*

a) Tính hiệu điện núm UAB của đoạn mạch.

b) Tính điện trở R2.

Bài giải:

Ta có:

+ Số chỉ của ampe kế (A_1) là cường độ mẫu điện qua điện trở (R_1)

+ Số chỉ của ampe kế (A) là cường độ dòng điện của toàn mạch

Ta thấy mạch điện có (R_1) cùng (R_2) mắc tuy nhiên song cùng với nhau đề nghị ta có:

(eqalign& U_AB = U_1 = U_2 cr& I_AB = I_1 + I_2 cr )

Vậy:

a) do (R_1//R_2) yêu cầu ta bao gồm (U_AB=U_1=U_2)

Mặt khác, ta có: (U_1=I_1.R_1)

Suy ra: (U_AB = U_1 = R_1.I_1 = 10.1,2 = 12V)

b) Cường độ mẫu điện chạy qua (R_2) là:

(I_2 = m I m - m I_1 = m 1,8 m - m 1,2 m = m 0,6 m A.)

Điện trở (R_2 = displaystyleU_AB over I_2 = 12 over 0,6 = 20Omega .)

3. Giải bài 3 bài bác 6 trang 18 sgk vật dụng lí 9

Cho mạch điện tất cả sơ thứ như hình 6.3, trong những số ấy R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12 V.

*

a) Tính điện trở tương tự của đoạn mạch AB.

b) Tính cường độ mẫu điện qua mỗi năng lượng điện trở.

Bài giải:

a) tự sơ đồ vật mạch năng lượng điện ta thấy, (R_2) mắc tuy vậy song cùng với (R_3) ngừng cả nhì mắc thông liền với (R_1)

( nt R_1)

Gọi (R_23) là điện trở tương đương của (R_2) với (R_3), ta có:

(dfrac1R_23 = dfrac1R_2 + dfrac1R_3)

( o R_23 = displaystyleR_2R_3 over R_2 + R_3 = 30.30 over 30 + 30 = 15Omega )

Ta có: năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch là (R_td = R_1 + m R_23 = 15 + 15 = 30Omega )

b) Cường độ mẫu điện qua năng lượng điện trở R1 đó là cường độ mẫu điện qua mạch chính,

(I_1 = displaystyleU_AB over R_td = 12 over 30 = 0,4A.)

– Hiệu điện cố kỉnh giữa hai đầu dây điện trở R1 là:

(U_AM=U_1 = R_1.I_1 = m 15.0,4 m = m 6 m V.)

– Hiệu điện nuốm giữa nhị đầu dây điện trở R2 với R3 là:

(U_MB=U_2 = U_3 = U_AB-U_MB= m 12 m – m 6 m = m 6 m V.)

– Cường độ mẫu điện qua R2 là: (I_2 = displaystyle m U_2 over R_2 = 6 over 30 = 0,2A.)

Cường độ cái điện qua R3 là: (I_3=displaystyleU_3 over R_3 = 6 over 30 = 0,2A)

Câu trước:

Câu tiếp theo:

Trên đây là phần gợi ý Giải bài bác 1 2 3 bài bác 6 trang 17 18 sgk vật dụng lí 9 rất đầy đủ và gọn gàng nhất. Chúc các bạn làm bài bác môn thiết bị lí lớp 9 thiệt tốt!