Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều karaoke

Đôi lúc lòng mong yêu anh thật nhiều Mà em tin đó trả lại bao nhiêu Đời em là cả ước mong mỏi tương lai Còn tôi chỉ tay trắng đôi tay làm sao chung đường chung bước ??? Thôi em đừng nói tên tôi làm những gì Đời người lần khần hãy kiếm tìm quên đi Từ khi em lỡ cất cách ra đi Lòng tôi đau giây phú phân ly Ước mơ còn cầu mơ gì? ĐK: kế bên trời đổ mưa như mưa trong thâm tâm Mưa rơi ướt trong trái tim hồn tình thương vỗ cánh cất cánh đi mang về trả lại trăng sao. Yêu nhau đừng để cho nhau ai oán lòng Tình như cái lá rơi rụng bên sông Hỏi em em bao gồm biết hay không Mà sao em để tôi nhớ tôi mong mỏi Cách phân tách nào chẳng đau lòng...

Bạn đang xem: Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều karaoke


Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Đến Bãi Biển Mỹ Khê Cách Đà Nẵng Bao Xa, Hướng Dẫn Đi Du Lịch Đà Nẵng

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.