Địa chỉ trường đại học công nghiệp tp hcm

Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử gồm 02 chăm ngành: công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; tích điện tái tạo

7510301

7510301C

A00, A01, C01, D90

2

Nhóm ngành tự động hóa gồm 02 ngành: technology kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh.

7510303

7510303C

A00, A01, C01, D90

3

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

7510302

7510302C

A00, A01, C01, D90

4

Công nghệ kỹ thuật trang bị tính

7480108

7480108C

A00, A01, C01, D90

5

IOT cùng Trí tuệ nhân tạo ứng dụng

7510304

 

A00, A01, C01, D90

6

Công nghệ nghệ thuật cơ khí

7510201

7510201C

A00, A01, C01, D90

7

Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử

7510203

7510203C

A00, A01, C01, D90

8

Công nghệ sản xuất máy

7510202

7510202C

A00, A01, C01, D90

9

Công nghệ chuyên môn ô tô

7510205

 

A00, A01, C01, D90

10

Công nghệ nghệ thuật nhiệt

7510206

 

A00, A01, C01, D90

11

Kỹ thuật xây dựng

7580201

 

A00, A01, C01, D90

12

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7580205

 

A00, A01, C01, D90

13

Công nghệ dệt, may

7540204

 

A00, C01, D01, D90

14

Thiết kế thời trang

7210404

 

A00, C01, D01, D90

15

Nhóm ngành technology thông tin gồm 05 ngành và 01 chuyên ngành: technology thông tin; nghệ thuật phần mềm; khoa học máy tính; khối hệ thống thông tin; Khoa học tài liệu và chuyên ngành quản lý đô thị thông minh cùng bền vững

7480201

 

A00, C01, D01, D90

16

Nhóm ngành technology thông tin quality cao gồm 04 ngành: công nghệ thông tin; kỹ thuật phần mềm; công nghệ máy tính; hệ thống thông tin;

 

7480201C

A00, C01, D01, D90

17

Công nghệ chuyên môn hóa học

7510401

7510401C

A00, B00, D07, D90

18

Kỹ thuật hóa phân tích

7510404

 

A00, B00, D07, D90

19

Công nghệ thực phẩm

7540101

7540101C

A00, B00, D07, D90

20

Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm

7720497

 

A00, B00, D07, D90

21

Đảm bảo unique và an toàn thực phẩm

7540106

 

A00, B00, D07, D90

22

Công nghệ sinh học

7420201

7420201C

A00, B00, D07, D90

23

Nhóm ngành làm chủ đất đai và tài chính tài nguyên gồm 02 ngành: thống trị đất đai; kinh tế tài chính tài nguyên thiên nhiên

7850103

 

A01, C01, D01, D96

24

Nhóm ngành thống trị tài nguyên môi trường xung quanh gồm 02 ngành: làm chủ tài nguyên và môi trường; công nghệ kỹ thuật môi trường.

7850101

 

B00, C02, D90, D96

25

Kế toán

7340301

7340301C

A00, A01, D01, D90

26

Kiểm toán

7340302

7340302C

A00, A01, D01, D90

27

Tài bao gồm ngân hàng gồm 02 siêng ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chủ yếu doanh nghiệp

7340201

7340201C

A00, A01, D01, D90

28

Quản trị khiếp doanh gồm 03 chăm ngành: quản ngại trị kinh doanh; quản lí trị mối cung cấp nhân lực; Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng.

7340101

7340101C

A01, C01, D01, D96

29

Marketing

7340115

7340115C

A01, C01, D01, D96

30

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành gồm 3 siêng ngành:- quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành- quản trị khách sạn- quản trị nhà hàng và thương mại dịch vụ ăn uống

7810103

 

A01, C01, D01, D96

31

Kinh doanh quốc tế

7340120

7340120C

A01, C01, D01, D96

32

Thương mại năng lượng điện tử

7340122

 

A01, C01, D01, D90

33

Ngôn ngữ anh

7220201

 

D01, D14, D15, D96

34

Luật khiếp tế

7380107

7380107C

A00, C00, D01, D96

35

Luật quốc tế

7380108

7380108C

A00, C00, D01, D96

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2 + 2 VỚI ĐẠI HỌC ANGELO STATE UNIVERSITY (ASU) của HOA KỲ

36

Quản trị kinh doanh

 

7340101K

A01, C01, D01, D96

37

Marketing

 

7340115K

A01, C01, D01, D96

38

Kế toán

 

7340301K

A00, A01, D01, D90

39

Tài thiết yếu ngân hàng

 

7340201K

A00, A01, D01, D90

40

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

7850101K

B00, C02, D90, D96

41

Ngôn ngữ anh

 

7220201K

D01, D14, D15, D96

42

Khoa học lắp thêm tính

 

7480101K

A00, C01, D01, D90

43

Kinh doanh quốc tế

 

7340120K

A01, C01, D01, D96

Ghi chú: CLC là cam kết hiệu unique cao

Ngành xét tuyển tại Phân Hiệu Quảng Ngãi, thức giấc Quảng Ngãi

Stt

Tên ngành

Mã Ngành

Tổ hòa hợp xét tuyển

1

Công nghệ chuyên môn điện, điện tử

7510301

A00, A01, C01, D90

2

Công nghệ chuyên môn cơ khí

7510201

A00, A01, C01, D90

3

Công nghệ nghệ thuật ô tô

7510205

A00, A01, C01, D90

4

Công nghệ thông tin

7480201

A00, C01, D01, D90

5

Kế toán

7340301

A00, A01, D01, D90

6

Quản trị gớm doanh

7340101

A01, C01, D01, D96

Các tổ hợp 3 môn xét tuyển:

- Khối A00: Toán, đồ gia dụng lý, Hóa học- Khối A01: Toán, tiếng Anh, đồ dùng Lý- Khối B00: Toán, Hóa học, Sinh học- Khối D01: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh- Khối D07: Toán, giờ đồng hồ Anh, Hóa học- Khối C00: Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lý- Khối C01: Toán, Ngữ văn, đồ gia dụng lý- Khối C02: Toán, Ngữ văn, Hóa học- Khối D14: Ngữ văn, tiếng Anh, định kỳ sử- Khối D15: Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh, Địa lý- Khối D90: Toán, giờ Anh, kỹ thuật tự nhiên- Khối D96: Toán, giờ đồng hồ Anh, khoa học xã hội