Đáp Án Đề Thi Toán Khối B Năm 2009

thi đại học năm 2010 đề thi khối B năm 2010 ôn thi đh đề thi đh tài liệu ôn thi đh

Bạn đang xem: Đáp án đề thi toán khối b năm 2009

*
pdf

Tài liệu biên soạn cho khóa "Vẻ đẹp Oxy" dự kiến và chứng tỏ tính hóa học


*
pdf

Đề thi Trung học tập phổ thông nước nhà năm năm 2016 môn thi: Toán - cỗ GD&ĐT


*
pdf

Đề thi test Đại học lần 4 năm học 2012 – 2013 môn Toán - trường Đại học tập khoa học tự nhiên trường trung học phổ thông chuyên KHTN


Xem thêm: Cách Để Nhận Biết Tình Cảm Của Chàng Qua Tin Nhắn Tin, 7 Cách Nhận Biết Con Trai Thích Mình Qua Tin Nhắn

*
pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 2013 MÔN VẬT LÝ: KHỐI A - TRƯỜNG thpt NGUYỄN quang quẻ DIỆU - MÃ ĐỀ THI 141


*
pdf

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG trung học phổ thông DTNT Tân Kỳ KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ I NĂM HỌC 2012-2013 MÔN: TOÁN- KHỐI A,...


Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ĐỀ CHÍNH THỨCĐÁP ÁN – THANG ĐIỂMĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009Môn thi: TOÁN; Khối: B(Đáp án - thang điểm tất cả 04 trang)ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂMCâuI(2,0 điểm)Đáp ánĐiểm1. (1,0 điểm) Khảo sát…• Tập xác định: D = .• Sự trở thành thiên:0,25- Chiều trở nên thiên: y " = 8 x3 − 8 x; y " = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = ±1.Hàm số nghịch biến hóa trên: ( −∞ ; − 1) cùng (0;1); đồng đổi mới trên: ( −1;0) cùng (1; + ∞).- cực trị: Hàm số đạt rất tiểu tại x = ±1, yCT = −2; đạt cực đại tại x = 0, yCĐ = 0.0,25- Giới hạn: lim y = lim y = +∞.x →−∞x →+∞- Bảng thay đổi thiên:x −∞ −101y"− 0 + 0 − 0+∞0y++∞+∞0,25−2−2y• Đồ thị:160,25−1 O−21x2−22. (1,0 điểm) tra cứu m...x 2 x 2 − 2 = m ⇔ 2 x 4 − 4 x 2 = 2m.0,25Phương trình gồm đúng 6 nghiệm thực phân minh khi và chỉ còn khi đường thẳng y = 2m giảm đồ thịhàm số y = 2 x 4 − 4 x 2 tại 6 điểm phân biệt.Đồ thị hàm số y = 2 x 4 − 4 x 20,25y16và con đường thẳng y = 2m.0,252−2−1y = 2mO 12xDựa vào vật thị, yêu cầu việc được đống ý khi và chỉ còn khi: 0 0 với mọi t ≥ ⇒ min f (t ) = f ⎜ ⎟ = .⎡1⎞422⎝ 2 ⎠ 16⎢ ; +∞ ⎟0,25A = 3( x 4 + y 4 + x 2 y 2 ) − 2( x 2 + y 2 ) + 1 =Đặt t = x 2 + y 2 , ta bao gồm x 2 + y 2 ≥⎣2A≥VI.a⎠919; đẳng thức xẩy ra khi x = y = . Vậy, giá chỉ trị bé dại nhất của A bằng .162160,251. (1,0 điểm) xác minh toạ độ trung ương K ...(2,0 điểm)Gọi K (a; b); K ∈ (C ) ⇔ (a − 2) 2 + b 2 =4(1); (C1 ) tiếp xúc Δ1 , Δ 2 ⇔5a−b=a − 7b(2).0,25⎧⎪5(a − 2) 2 + 5b 2 = 4⎧5(a − 2)2 + 5b 2 = 4⎧5(a − 2) 2 + 5b 2 = 4(1) với (2), mang đến ta: ⎨(I) hoặc ⎨(II).⇔ ⎨⎪⎩5 a − b = a − 7b⎩5(a − b) = a − 7b⎩5(a − b) = 7b − a0,25⎧25a 2 − 20a + 16 = 0⎧a = 2b⎛8 4⎞⇔ (a; b) = ⎜ ; ⎟ .(I) ⇔ ⎨vô nghiệm; (II) ⇔ ⎨2⎝5 5⎠⎩b = −2a⎩25b − 40b + 16 = 00,25Bán kính (C1 ) : R =a −b2=25 22 22 2⎛8 4⎞.. Vậy: K ⎜ ; ⎟ cùng R =55⎝5 5⎠0,252. (1,0 điểm) Viết phương trình mặt phẳng ( P)...Mặt phẳng ( phường ) nhất trí yêu cầu việc trong hai trường vừa lòng sau:Trường hòa hợp 1: ( p ) qua A, B và tuy vậy song với CD.G JJJG JJJGVectơ pháp tuyến của ( P) : n = ⎡⎣ AB, CD ⎤⎦ .JJJGJJJGGAB = ( −3; −1; 2), CD = ( −2; 4;0) ⇒ n = (−8; −4; −14). Phương trình ( p. ) : 4 x + 2 y + 7 z − 15 = 0.Trường thích hợp 2: ( phường ) qua A, B và giảm CD. Suy ra ( p. ) giảm CD tại trung điểm I của CD.G JJJG JJGJJGI (1;1;1) ⇒ AI = (0; −1;0); vectơ pháp tuyến đường của ( P) : n = ⎡⎣ AB, AI ⎤⎦ = (2;0;3).Phương trình ( p. ) : 2 x + 3z − 5 = 0.Vậy ( P) : 4 x + 2 y + 7 z − 15 = 0 hoặc ( p ) : 2 x + 3z − 5 = 0.VII.a0,250,250,250,25Tìm số phức z...(1,0 điểm)Gọi z = x + yi; z − (2 + i) = ( x − 2) + ( y − 1)i; z − (2 + i ) = 10 ⇔ ( x − 2) 2 + ( y − 1) 2 = 10 (1).0,25z.z = 25 ⇔ x 2 + y 2 = 25 (2).0,25Giải hệ (1) cùng (2) ta được: ( x; y ) = (3;4) hoặc ( x; y ) = (5;0). Vậy: z = 3 + 4i hoặc z = 5.0,50Trang 3/4 CâuVI.bĐáp ánĐiểm1. (1,0 điểm) khẳng định toạ độ các điểm B, C...(2,0 điểm)Gọi H là hình chiếu của A bên trên Δ, suy ra H là trung điểm BC.2S9AH = d ( A, BC ) =; BC = ΔABC = 4 2.AH2AΔBHCAB = AC = AH 2 +0,2597BC 2.=429722⎧⎪( x + 1) + ( y − 4 ) =Toạ độ B cùng C là nghiệm của hệ: ⎨2⎪⎩ x − y − 4 = 0.⎛ 11 3 ⎞⎛3 5⎞Giải hệ ta được: ( x; y ) = ⎜ ; ⎟ hoặc ( x; y ) = ⎜ ; − ⎟ .⎝ 2 2⎠⎝2 2⎠⎛ 11 3 ⎞ ⎛ 3 5 ⎞⎛ 3 5 ⎞ ⎛ 11 3 ⎞Vậy B ⎜ ; ⎟ , C ⎜ ; − ⎟ hoặc B ⎜ ; − ⎟ , C ⎜ ; ⎟ .⎝ 2 2⎠ ⎝2 2⎠⎝2 2⎠ ⎝ 2 2⎠0,250,250,252. (1,0 điểm) Viết phương trình mặt đường thẳng…BQVII.bAHGọi Δ là con đường thẳng yêu cầu tìm; Δ nằm trong mặt phẳng(Q ) qua A và tuy nhiên song cùng với ( P).Phương trình (Q) : x − 2 y + 2 z + 1 = 0.0,25KK , H là hình chiếu của B bên trên Δ, (Q). Ta có BK ≥ bảo hành nên AH là con đường thẳng phải tìm.0,25⎧ x −1 y +1 z − 3==⎪⎛ 1 11 7 ⎞Toạ độ H = ( x; y; z ) thoả mãn: ⎨ 1−22 ⇒ H = ⎜ − ; ; ⎟.⎝ 9 9 9⎠⎪⎩ x − 2 y + 2 z + 1 = 00,25JJJG ⎛ 26 11 2 ⎞x + 3 y z −1= =.AH = ⎜ ; ; − ⎟ . Vậy, phương trình Δ :26 11 −2⎝ 9 9 9⎠0,25Tìm các giá trị của tham số m...(1,0 điểm)⎧ x2 − 1⎧2 x 2 − mx − 1 = 0, ( x ≠ 0) (1)= −x + m⎪Toạ độ A, B thoả mãn: ⎨ x⇔ ⎨⎩ y = − x + m.⎪ y = −x + m⎩Nhận thấy (1) gồm hai nghiệm thực khác nhau x1 , x2 khác 0 với tất cả m.Gọi A( x1 ; y1 ), B ( x2 ; y2 ) ta có: AB 2 = ( x1 − x2 ) 2 + ( y1 − y2 )2 = 2( x1 − x2 ) 2 .m2Áp dụng định lí Viet đối với (1), ta được: AB 2 = 2 ⎡⎣ ( x1 + x2 ) 2 − 4 x1 x2 ⎤⎦ =+ 4.2AB = 4 ⇔m2+ 4 = 16 ⇔ m = ± 2 6.2-------------Hết-------------Trang 4/40,250,250,250,25
Đồ án xuất sắc nghiệp Cách dạy dỗ trẻ Đơn xin việc Bài tè luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin nghỉ ngơi việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền