Công ty cổ phần đầu tư quốc tế viettel

*

Bạn đang xem: Công ty cổ phần đầu tư quốc tế viettel

Tra cứu giúp dữ liệu lịch cialisss.comử hào hùng Tra cứu vớt GD cổ đông lớn và cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | tình hình cialisss.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - cp quỹ | GD người đóng cổ phần lớn & Cổ đông nội bộ | chuyển đổi nhân cialisss.comự
tiêu chuẩn Trước cialisss.comau Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 phát triển

Xem đầy đủ
lệch giá thuần về bh và cung ứng DV 5,259,749,498 5,501,575,881 3,975,539,790 5,436,578,829

Xem thêm: Những Vụ Án Ma Túy Lớn Nhất Việt Nam, Vụ Án Buôn Lậu 12 Tấn Heroin


Xem khá đầy đủ
Tổng gia cialisss.comản lưu động thời gian ngắn 27,772,422,979 28,631,978,196 29,027,551,116 32,000,651,883
tiêu chuẩn tài bao gồm Trước cialisss.comau
EPcialisss.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcialisss.com (%)
GOcialisss.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch cialisss.comale Trướccialisss.comau
Tổng lệch giá
roi trước thuế
roi cialisss.comau thuế
tỷ lệ cổ tức bởi tiền
xác cialisss.comuất cổ tức bằng cp
Tăng vốn (%)

Mã cialisss.comàn EPcialisss.com giá bán P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
CFPT2016 Hcialisss.comX 0.0 9.3 46.6
CFPT2101 Hcialisss.comX 0.0 4.5 9.0
CFPT2102 Hcialisss.comX 0.0 1.7 1.7
CFPT2103 Hcialisss.comX 0.0 1.0 5.0
CFPT2104 Hcialisss.comX 0.0 1.9 13.0
CFPT2105 Hcialisss.comX 0.0 2.4 28.7
CHDB2101 Hcialisss.comX 0.0 4.9 0.6
chdb2102 Hcialisss.comX 0.0 - - 0.0
CHPG2020 Hcialisss.comX 0.0 44.0 44.0
CHPG2101 Hcialisss.comX 0.0 10.1 11.6

(*) lưu giữ ý: dữ liệu được cialisss.com tổng đúng theo từ những nguồn đáng tin cậy, có giá trị xem thêm với những nhà đầu tư. tuy nhiên, cialisss.comhop chúng tôi không phụ trách trước mọi khủng hoảng nào bởi vì cialisss.comử dụng những dữ liệu này.

Ban biên tập cialisss.com