Cho Biết Mỗi Gen Quy Định Một Tính Trạng

Cho biết mỗi gen điều khoản một tính trạng, các gen phân li độc lập. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ phân li đẳng cấp hình sống đời nhỏ là 3: 3: 1: 1 ?


*
*
*
*
*
*
*
*

Định nguyên lý phân ly độc lập được tuyên bố như sau: lúc lai cặp phụ huynh ………. Khác biệt về…….cặp tính trạng tương bội phản thì sự dt của cặp tính trạngnày………vào sự di truyền của cặp tính trạng kia.

Bạn đang xem: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng


Trong quy khí cụ di truyền phân ly chủ quyền với những gen trội là trội trả toàn. Nếu p. Thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương bội nghịch thì F1 sẽ dị hợp về bao nhiêu cặp gen?


Xét 2 cặp alen A, a với B, b nằm trên 2 cặp nhiễm sắc đẹp thể thường xuyên đồng dạng không giống nhau. Hãy mang lại biết: có thể có từng nào kiểu gen khác nhau trong quần thể?


Trong trường hòa hợp một gen hiệ tượng một tính trạng, gene trội là trội hoàn toàn, những gen phân li độc lập, tổ hợp tự do. Phép lai AaBb × aabb đến đời con có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ


Cho phép lai AaBb × Aabb. Biết từng gen dụng cụ một tính trạng và tính trạng trội là trội trả toàn, theo lý thuyết, kiểu hình (A-B-) ngơi nghỉ đời nhỏ chiếm tỷ lệ


Theo quy khí cụ phân ly chủ quyền của Menden, về mặt kim chỉ nan cây AaBbCcDd lúc tự thụ phấn sẽ cho bao nhiêu phần trăm số thành viên đời con gồm kiểu hình trội về 3 trong 4 tính trạng?


Ở một loài bọ cánh cứng: A đôi mắt dẹt trội hoàn toàn so với a: đôi mắt lồi; B mắt xám, trội trọn vẹn so với b : đôi mắt trắng. Biết ren nằm bên trên NST thường và thể mắt dẹt đồng vừa lòng bị bị tiêu diệt ngay sau thời điểm được sinh ra. Trong phép lai AaBb × AaBb , người ta chiếm được 789 cá thể con sinh sống sót. Số thành viên con có mắt lồi màu trắng là


Cho biết gene A chính sách hoa đỏ trội trọn vẹn so với gen a hình thức hoa trắng, gene B luật pháp hạt tiến thưởng trội trọn vẹn so với ren b phép tắc hạt xanh. Hai cặp ren này nằm trên 2 cặp NST không giống nhau. Cho p thuần chủng cây hoa đỏ, phân tử xanh giao phấn cùng với cây hoa trắng, hạt quà được F1, F1 giao phấn tự do thoải mái được F2. Rước 4 cây sinh hoạt F2, tỷ lệ để vào 4 cây này có một cây hoa đỏ, hạt kim cương là:


Cho biết AA lao lý hoa đỏ, aa dụng cụ hoa trắng, Aa quy định hoa hồng, BB lao lý quả tròn, Bb cơ chế quả thai dục, bb lý lẽ quá dẹt. D giải pháp thân cao trội trọn vẹn so với d hiện tượng thân thấp. Thực hiện phép lai giữa 2 cơ thể P với kiểu gen: AAbbDd và AaBbDd. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ loại gen, kiểu dáng hình thu được sống đời bé F1 theo lần lượt là:


Cho biết mỗi gen chế độ một tính trạng, gene trội là trội trọn vẹn và không tồn tại đột biến đổi xảy ra. Cho phép lai P: AaBbDdEe × AaBbDdEe nhận được F1. Tính theo lý thuyết, tất cả mấy kết luận đúng về tác dụng của F1

(1) đẳng cấp hình có 2 tính trạng trội cùng 2 tính trạng lặn ở đời nhỏ chiếm tỉ trọng 9/256.

(2) có thể có buổi tối đa 8 cái thuần được tạo thành từ phép lai trên.

(3) Tỉ lệ bao gồm kiểu gene giống cha mẹ là 1/16.

(4) tỉ lệ con gồm kiểu hình khác cha mẹ (3/4).

(5) có 256 kiểu tổng hợp giao tử được ra đời từ phép lai trên.


Ở đậu Hà Lan ren A qui định hạt vàng, a giải pháp hạt lục, B: phân tử trơn, b: phân tử nhăn. Nhị cặp gen này dt phân ly tự do với nhau: Lai so với 1 cây đậu Hà Lan có kiểu hình trội, cố hệ sau được tỉ lệ 50% vang trót lọt : 1/2 lục trơn. Cây đậu Hà Lan kia phải bao gồm kiểu gen:


Cho biết từng gen lý lẽ một tính trạng, alen trội là trội trả toàn. Gồm bao nhiêu phép lai sau mang lại kiểu hình phân li theo tỉ trọng 3 : 3 : 1 : 1?

1. AAbbDd × AaBBDd

2. Aabbdd × aaBbDD

3. AaBbdd × AaBbdd

4. AaBbDd × AabbDD


Kiểu ren của P như thế nào để đời sau chiếm được tỉ lệ dạng hình hình 18:9:9:6:6:3:3:3:3:2:1:1


Ở một chủng loại thực vật, mỗi tính trạng vày một gen có 2 alen quy định, tính trạng trội là trội trả toàn. Cho (P) dị hợp tử về 3 cặp ren giao phấn với cùng một cây chưa biết kiểu gen. Biết không xảy ra đột biến, những gen nằm trên các cặp nhiễm dung nhan thể khác nhau. Theo lí thuyết, tất cả bao nhiêu phép lai đến đời con F1 phân li vẻ bên ngoài hình theo tỉ lệ thành phần 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1.


Cho biết ren trội là trội trả toàn, từng gen vẻ ngoài 1 tính trạng, bỗng biến ko xảy ra. Cho phép lai ♂AaBbDdEE × ♀AabbddEe, chiếm được F1. Theo lí thuyết, gồm bao nhiêu phát biểu sau đấy là đúng?

I. F1 có 32 loại kiểu gen và 8 các loại kiểu hình.

II. Vẻ bên ngoài hình trội về toàn bộ các tính trạng chiếm tỉ lệ 18,75%.

III. Tất cả 10 nhiều loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về cả 3 tình trạng.

Xem thêm:

IV. Tỉ lệ thành phần đời con tất cả kiểu hình giống bà bầu là 3/16.


Cho biết mỗi cặp gen cơ chế một cặp tính trạng cùng gen trội là trội hoàn toàn; khung người tứ bội sút phân chỉ xuất hiện giao tử lưỡng bội có chức năng thụ tinh. Xét những phép lai sau:

1. AAaaBbbb × aaaaBBbb.

2. AAaaBBbb × AaaaBbbb.

3. AaaaBBBb × AAaaBbbb.

4. AaaaBBbb × Aabb.

5. AAaaBBbb × aabb

6. AAaaBBbb × Aabb.

Theo lí thuyết, vào 6 phép lai nói trên có bao nhiêu phép lai cơ mà đời con gồm 9 kiểu dáng gen, 4 kiểu dáng hình?


Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa vì một gen có 3 alen là A1; A2; A3 quy định và bao gồm quan hệ trội lặn hoàn toàn. Trong đó, alen A1 quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen A2 và alen A3, alen A2 quy định hoa trắng trội hoàn toàn so cùng với alen A3 quy định hoa vàng. Cho các cây hoa đỏ lưỡng bội (P) giao phấn cùng với nhau, nhận được F1. Gây đột biến tứ bội hóa những hợp tử F1 bằng cônsixin thu được các cây tứ bội. Lấy hai cây tứ bội đều có hoa đỏ nghỉ ngơi F1 cho giao phấn cùng với nhau, sinh sống F2 thu được 2 nhiều loại kiểu hình, trong số đó cây hoa vàng chỉ chiếm tỉ lệ 1/36. Nhận định rằng cây tứ bội bớt phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội thụ tinh với tỷ lệ như nhau. Theo lí thuyết, bao gồm bao nhiêu phạt biểu sau đây về F2 là đúng ?

I. Gồm 4 loại kiểu gene khác nhau.

II. Tỉ lệ hình dạng gen chỉ gồm 1alen A3 trong số phong cách gen gồm chứa alen A3 quy định hoa đỏ là 1/3.

III. Lấy tự dưng 1 cây hoa đỏ, phần trăm thu được cây mang alen A3 là 34/35.

IV. Tỉ lệ thành phần cây hoa đỏ với 2 alen A1 trong số kilomet hoa đỏ gồm mang alen A3 chiếm là 9/17.