CÁCH LÀM BÀI TẬP TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH

ý muốn luyện nói giờ Anh từ nhiên, một trong những yếu tố đặc trưng bạn độc nhất định cấp thiết bỏ qua đó là trọng âm.

Nếu các bạn đang gặp mặt khó khăn trong việc xác định trọng âm của từ, dưới đó là cách đánh trọng âm giờ đồng hồ Anh dễ nhớ mà bạn nên biết.

*
*
Cách tiến công trọng âm tiếng anh

Quy tắc 1: đa số các danh từ với tính từ có 2 âm tiết, trọng âm sẽ lâm vào tình thế âm tiết lắp thêm nhất

Ví dụ:

Apple /ˈæpl/Orange /ˈɔːrɪndʒ/
Rainy /ˈreɪni/Happy /ˈhæpi/

Quy tắc 2: số đông các đụng từ cùng giới từ bao gồm 2 âm tiết thì trọng âm sẽ rơi vào tình thế âm tiết đồ vật 2.

Bạn đang xem: Cách làm bài tập trọng âm trong tiếng anh

Ví dụ:

Become /bɪˈkʌm/Behind /bɪˈhaɪnd/
Enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/Toward /təˈwɔːd/

Quy tắc 3: hầu như các từ gồm tận cùng là:oo, oon, ee, eer, ain (chỉ xét đụng từ), ology, ique, esque, ette thì trọng âm lâm vào chính âm máu đó.

Ví dụ:

Bamboo /ˌbæmˈbuː/Degree /dɪˈɡriː/Maintain /meɪnˈteɪn/Picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/
Typhoon /taɪˈfuːn/Engineer /ˌendʒɪˈnɪr/Biology /baɪˈɑːlədʒi/Unique /juˈniːk/
Giải pháp cho vụ việc phát âm tiếng Anh chưa chuẩn chỉnh và không đúng ngữ điệu:52 clip bài học phát âm được biên soạn cực kỳ tỉ mỉ để giúp bạn nâng trình tiếp xúc tiếng Anh chỉ trong khoảng 30 ngày.
Tìm gọi ngay

Quy tắc 4: những từ bao gồm tận cùng là: ion, ity, ic, ial, ian, ible, id, eous, uous thì trọng âm thường lâm vào âm tiết trước nó.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 7 Tập 2 Hình Học, Phần Hình Học

Ví dụ:

Tradition /trəˈdɪʃn/Magician məˈdʒɪʃn/
Ability /əˈbɪləti/Responsible /rɪˈspɑːnsəbl/
Electric /ɪˈlektrɪk/Humid /ˈhjuːmɪd/
Commercial /kəˈmɜːrʃl/Advantageous /ˌædvənˈteɪdʒəs/

Quy tắc 5: Danh trường đoản cú ghép thông thường sẽ có trọng âm rơi vào cảnh âm tiết sản phẩm 1.

Ví dụ:

Shortlist /ˈʃɔːrtlɪst/Guidebook /ˈɡaɪdbʊk/
Bathroom /ˈbæθrʊm/Bookshop /ˈbʊkʃɑːp/

Quy tắc 6: Tính từ ghép

+ Tính trường đoản cú ghép thường sẽ có trọng âm là âm máu 1: home-sick, air-sick, water-proof

+ Tính trường đoản cú ghép gồm từ đầu tiên là adj hoặc adv (hoặc gồm đuôi ed) thì trọng âm là âm tiết 2: bad-temper, well-informed, down-stairs, well-done, short-handed

Tại sao bạn luyện vạc âm mãi nhưng không thành thạo? chúng ta đang phạm phải những sai lầm gì, với làm nạm nào nhằm khắc phục chúng? Hãy tò mò ngay các lỗi sai bom tấn về phân phát âm giờ Anh mà người học liên tiếp mắc yêu cầu và phương án cho vấn đề này trong đoạn phim sau nhé: https://www.youtube.com/watch?v=Psnb6iKnLPM

Bật mí giải pháp làm chủ phát âm giờ Anh trên đây

Quy tắc 7: một số tiền tố cùng hậu tố không ảnh hưởng đến trọng âm của từ: re, mis, dis, un, im, il, ir, in, en, ed, s,es, ling, ly, ful, less, ness, ent, ence, ance, ive, ative, able, ist, ish, er, or,…

Mẹo: lúc xét trọng âm của các từ có tiền tố cùng hậu tố, đầu tiên hãy bỏ những tiền tố, hậu tố đi và xét trọng âm của trường đoản cú gốc.

Ví dụ:

Independence => Depend /dɪˈpend/
Disappearance => Appear /əˈpɪr/
Uncomfortably => Comfort /ˈkʌmfərt/

Quy tắc 8: đầy đủ từ có âm ngày tiết /ə/ thì không nhận trọng âm

Ví dụ:

pagoda /pəˈɡoʊdə/machine /məˈʃiːn/
Today /təˈdeɪ/Literature /ˈlɪtrətʃʊr/

Quy tắc 9: Với đa số từ hoàn toàn có thể đóng nhiều vai trò thì là danh từ, tính tự => trọng âm rơi vào cảnh âm tiết vật dụng 1; lúc là hễ từ => trọng âm lâm vào tình thế âm tiết vật dụng 2.

Ví dụ:

Export (n) /’ekspɔ:t/Export (v) /ɪkˈspɔːrt/
Present (n, adj) /ˈpreznt/Present (v) /prɪ’zent/
Perfect (n, adj) /ˈpɜːrfɪkt/Perfect (v) /pə’fekt/

Trên đấy là 9 chính sách cơ bản về phương pháp đánh trọng âm giờ đồng hồ Anh dễ nhớ, dễ dàng thuộc. Bạn nhớ rằng áp dụng 9 hiệ tượng này lúc nói giờ Anh để cách phát âm của bản thân trở nên chuẩn chỉnh xác hơn, thoải mái và tự nhiên hơn nhé.

Top 5 nội dung bài viết học giờ đồng hồ Anh online tốt nhất

Đây là các nội dung bài viết được đa số người đọc tốt nhất trong tháng: