Các bộ phận cơ thể người bằng tiếng anh

Chúng ta thường từ hỏi làm cố gắng nào nhằm học trường đoản cú vựng nkhô giòn nhưng ghi nhớ được lâu? trong những bí quyết học từ vựng đạt công dụng như thế là “Pratice makes perfect”, Có nghĩa là “Thực hành.

Bạn đang xem: Các bộ phận cơ thể người bằng tiếng anh

Thực hành. Và thực hành”. Trong chuyên mục “Học từ bỏ vựng tiếng Anh theo chủ đề” từ bây giờ, Jaxtimãng cầu vẫn gửi trao các bạn chùm từ vựng về đều thành phần trên khung người bạn bằng tiếng Anh. Quý Khách sẽ chuẩn bị sẵn sàng rèn luyện tiếng Anh để đạt mục tiêu giao tiếp giờ đồng hồ Anh trôi chảy chưa? Hãy bắt đầu cùng với phần nhiều từ bỏ vựng tưởng chừng thân thuộc và lại mới lạ tiếp sau đây nhé!

*
Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE

Các cỗ phần phần thân khung hình người

1. face /feɪs/ – khuôn mặt2. mouth /maʊθ/ – miệng3. chin /tʃɪn/ – cằm4. neck /nek/ – cổ5. shoulder /ˈʃəʊl.dəʳ/ – vai6. arm /ɑːm/ – cánh tay7. upper arm /ˈʌp.əʳ ɑːm/ – cánh tay trên8. elbow /ˈel.bəʊ/ – khuỷu tay9. forearm /ˈfɔː.rɑːm/ – cẳng tay10. armpit /ˈɑːm.pɪt/ – nách11. baông chồng /bæk/ – lưng12. chest /tʃest/ – ngực13. waist /weɪst/ – thắt lưng/ eo14. abdomen /ˈæb.də.mən/ – bụng15. buttocks /’bʌtək/ – mông16. hip /hɪp/ – hông17. leg /leg/ – phần chân

Các phần tử bên trên tay

*

21.wrist*/rɪst/**- cổ tay22.knuckle*/ˈnʌk.ļ/*- khớp đốt ngón tay23.fingernail*/ˈfɪŋ.gə.neɪl/**- móng tay24. thumb*/θʌm/**- ngón tay cái25. index finger*/ˈɪn.deks ˈfɪŋ.gəʳ/*- ngón trỏ26. middle finger*/ˈmɪd.ļˈ fɪŋ.gəʳ/**- ngón giữa27. ring finger*/rɪŋ ˈfɪŋ.gəʳ/**- ngón treo nhẫn28. little finger*/ˈlɪt.ļ ˈfɪŋ.gəʳ/**- ngón út29. palm*/pɑːm/**- lòng bàn tay

Tên những cỗ phần sinh sống đầu

*

30. hair /heəʳ/ – tóc31. part /pɑːt/ – ngôi rẽ32. forehead /ˈfɒr.ɪd/ – trán33. sideburns /ˈsaɪd.bɜːnz/ – tóc mai dài34. ear /ɪəʳ/ – tai35. cheek /tʃiːk/ – má36. nose /nəʊz/ – mũi37.

Xem thêm:

nostril /ˈnɒs.trəl/ – lỗ mũi38. jaw /dʒɔː/ – hàm, quai hàm39. beard /bɪəd/ – râu40. mustache /mʊˈstɑːʃ/ – ria mép41. tongue /tʌŋ/ – lưỡi42. tooth /tuːθ/ – răng43. lip /lɪp/ – môi

Tên những phần tử ngơi nghỉ mắt

*

44. eyebrow /ˈaɪ.braʊ/ – lông mày45. eyelid /ˈaɪ.lɪd/ – mi mắt46. eyelashes /ˈaɪ.læʃis/ – lông mi47. iris /ˈaɪ.rɪs/ – mống mắt48. pupil /ˈpjuː.pəl/ – nhỏ ngươi

Tên các cỗ phần nghỉ ngơi chân

*

49. ankle /ˈæŋ.kļ/ – mắt cá chân50. heel /hɪəl/ – gót chân51. instep /ˈɪn.step/ – mu bàn chân52. ball /bɔːl/ – xương khớp ngón chân53. big toe /bɪg təʊ/ – ngón cái54. toe /təʊ/ – ngón chân55. little toe /ˈlɪt.ļ təʊ/ – ngón út56. toenail /ˈtəʊ.neɪl/ – móng chân

*

Tên các bộ phận bên trong khung người nhỏ bạn tiêng Anh

*

57. brain /breɪn/ – não58. spinal cord /spaɪn kɔːd/ – dây thần kinh59. throat /θrəʊt/ – họng, cuống họng60. windpipe /ˈwɪnd.paɪp/ – khí quản61. esophagus /ɪˈsɒf.ə.gəs/ – thực quản62. muscle /ˈmʌs.ļ/ – bắp giết, cơ63. lung /lʌŋ/ – phổi64. heart /hɑːt/ – tim65. liver /ˈlɪv.əʳ/ – gan66. stomach /ˈstʌm.ək/ – dạ dày67. intestines /ɪnˈtes.tɪns/ – ruột68. vein /veɪn/ – tĩnh mạch69. artery /ˈɑː.tər.i/ – động mạch70. kidney /ˈkɪd.ni/ – cật71. pancreas /ˈpæŋ.kri.əs/ – tụy, tuyến tụy72. bladder /ˈblæd.əʳ/ – bọng đái

cialisss.com mong muốn cùng với đông đảo tự vựng trên phía trên, các bạn sẽ trường đoản cú tích lũy thêm vào cho mình các tự vựng thuộc chủ đề hơn nữa nhằm hoàn thành vốn trường đoản cú vựng giờ đồng hồ anh của phiên bản thân nhé! Chúc chúng ta học tập vui!