CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC

*

*

Tổng hợp các bài báo vẫn đăng trên những tạp chí công nghệ và trong những kỷ yếu ớt hội thảo, hội nghị khoa học tập trong nước (1984 – 2014)


 

Phòng tin tức và hợp tác và ký kết Quốc tế

Tổng hợp những bài báo sẽ đăng trên những tạp chí công nghệ và trong các Kỷ yếu hèn Hội thảo/Hội nghị kỹ thuật trong nước (1984 – 2014)

 

Bảng 1.

Bạn đang xem: Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học

Các bài bác báo đang đăng trên các tạp chí kỹ thuật trong nước: (1984 - 2014)

(theo thứ tự tên người sáng tác chính và năm xuất bản)

 


STT

Tên bài

Tác giả

Năm XB

Tạp chí

Tuyển tập/kỷ yếu

Bản tin

1

Nghiên cứu cung cấp giống và nuôi yêu đương phẩm cá thát lát trên tỉnh Đắk Lắk.

 

Phan Thị Lệ Anh, Hoàng Trọng Tiền, Lê Đức Nhã.

2009

 

Kỷ yếu các công trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ - technology phục vụ phân phát triển kinh tế tài chính - xóm hội vùng nam Trung bộ và Tây Nguyên tiến trình 2006-2009,

 

2

Nghiên cứu cấp dưỡng giống cùng nuôi mến phẩm cá thát lát (Notopterus notopterus Pallas, 1780) trên tỉnh Đắk Lắk.

Phan Thị Lệ Anh, Hoàng Trọng Tiền, Lê Đức Nhã.

2009

 

Tạp chí tin tức KHCN-Kinh tế nntt và trở nên tân tiến nông làng mạc

 

 

3

Một số kết quả bước đầu với những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm của quy mô đồng cai quản nghề cá hồ Buôn Triết, thị trấn Lắk, tỉnh giấc Đắk Lắk.

Phan Thị Lệ Anh, Phan Đinh Phúc, Dương Tuấn Phương, Lý Ngọc Tuyên, Hoàng Trọng Tiền.

2011

 

Tuyển tập nghề cá sông Cửu Long 2011, Trang 521-529

 

4

Thử nghiệm tiếp tế giống hầu Sydney Saccostrea glomerata (Gould, 1850).

Phùng Bảy

2007

 

Tuyển tập báo cáo khoa học hội thảo chiến lược động trang bị thân mềm toàn quốc lần trang bị V, Nha Trang mon 9/2007, pp. 357-365.

 

5

Nghiên cứu phân phối giống với ương nuôi trai ngọc môi quà Pinctada maxima Jameson, 1901.

Phùng Bảy, Nguyễn Chính, Nguyễn Văn Hùng, Thái Ngọc Chiến, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Văn Uân

2009

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu khoa học và technology (2005-2009), Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III, NXB nông nghiệp trồng trọt trang 306-328.

 

6

Thử nghiệm cung ứng giống hàu Sydney (Saccostrea glomerata Gould, 1850).

 

Phùng Bảy

2008

 

Tuyển tập báo cáo khoa học. Hội thảo động đồ dùng thân mềm việt nam lần sản phẩm công nghệ nhất. 5/2008, công ty xuất bản Nông nghiệp TP.HCM

 

7

Kết quả bước đầu tiên thử nghiệm các cách thức tạo hàu đơn.

Phùng Bảy

2009

 

Tuyển tập các báo cáo khoa học tập tại hội thảo chiến lược động đồ dùng thân mềm cả nước lần thứ VI, Nha Trang 2009

 

8

Nghiên cứu điểm sáng sinh học sinh sản của vọp Geloina Coaxans (Gmelin, 1791).

Phùng Bảy

2009

 

Tuyển tập những công trình phân tích khoa học technology (2005-2009). Viện phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

9

Một số kết quả thử nghiệm ương cá chẽm (Lates calcarifer, Bloch) bằng môi trường xung quanh nước xanh.

 

Phùng Bảy

2009

 

Tuyển tập các công trình phân tích khoa học technology (2005-2009). Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

10

Nghiên cứu phân phối giống với ương nuôi trai ngọc môi kim cương (Pinctada maxima Jameson, 1901).

 

Phùng Bảy, Nguyễn Chính, Nguyễn Văn Hùng, Thái Ngọc Chiến, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hương với Nguyễn Văn Uân.

2009

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu và phân tích khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

11

Nuôi hàu tại Việt Nam: định kỳ sử, thực trạng và định hướng thống trị trong tương lai

Phùng Bảy

4/2014

Nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn. Số chăm san lưu niệm 30 năm thành lập và hoạt động Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

12

Ưu thế vượt trội của hàu đối chọi tam bội Thái bình dương Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) nuôi yêu thương phẩm tại váy đầm Nha Phu – Khánh Hòa

Phùng Bảy,

Đoàn è Tấn Đào,

Huỳnh Đức Tâm

4/2014

Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số chăm san lưu niệm 30 năm ra đời Viện phân tích nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

13

Thực nghiệm tiếp tế hàu tam bội bằng cách thức kích mê thích hóa chất

Phùng Bảy,

Stan Allen

 

4/2014

Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số chăm san kỷ niệm 30 năm thành lập và hoạt động Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

14

Hiệu quả thực hiện vitamin C vào ương nuôi cá chẽm

Lương Trọng Bích, Nguyễn Thị Thu Hằng, Dương Thị Thanh hoàn

2009

 

Tuyển tập các công trình phân tích khoa học technology (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

15

Nghiên cứu vãn một số điểm sáng sinh học sinh sản cá nhồng đuôi vàng (Sphyraena flavicauda Riippell, 1838)

Lương Trọng Bích,

Nguyễn Thị Thu Hiền, Dương Ngọc Nam

4/2014

Nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn. Số siêng san lưu niệm 30 năm ra đời Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 Đặc điểm nhiều chủng loại di truyền quần thể cá tuy vậy da báo (Plectropomus leopardus Lacepede, 1802).

 

Lê Quý Bôn,

Nguyễn Văn Hùng

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học technology (2005-2009). Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

17

Kết quả thí điểm ương nuôi nhỏ giống tự tạo trai ngọc môi xoàn (Pinctada maxima) làm việc vùng biển cả Vạn Ninh (Khánh Hòa) và Vũng Rô (Phú Yên).

Nguyễn Chính, Phùng Bảy, Nguyễn Văn Hùng

2001

 

Tuyển tập báo cáo khoa học hội thảo chiến lược động đồ gia dụng thân mềm vn lần sản phẩm nhất. 3/2001, nhà xuất phiên bản Nông nghiệp TP.HCM.

 

18

Tóm tắt kết quả nghiên cứu chủ đề kỹ thuật cung ứng giống tự tạo vẹm vỏ xanh Perna viridis (Linnaeus, 1758)

Nguyễn Chính

2004

 

Tuyển tập những công trình phân tích khoa học technology (1984-2004), Trung tâm nghiên cứu và phân tích thủy sản III

 

19

Những loài động vật thân mượt ( Mollusca) thuộc lớp chân bụng (Gastropoda) với hai vỏ ( Bivalvia) xuất hiện trên các chợ Nha Trang

Nguyễn chính

2004

 

Tuyển tập các công trình phân tích khoa học technology (1984-2004), Trung tâm phân tích thủy sản III

 

20

Thành phần loài động vật hoang dã thân mềm tại phòng chủng loại Trung tâm phân tích Thủy sản III

Nguyễn chính

2004

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học technology (1984-2004), Trung tâm phân tích thủy sản III

 

21

Nghiên cứu xây dựng quá trình sản xuất giống nhân tạo và nuôi yêu mến phẩm điệp quạt (Chlamys nobilis Reeve, 1852) hải sâm (Holothurian scabra Jaeger, 1883) và

Nguyễn Chính, NguyễnThị Xuân Thu

 

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (1984-2004), Trung tâm phân tích thủy sản III

 

22

Kết qủa cách đầu nghiên cứu và phân tích nuôi phối hợp ốc hương với vẹm xanh, hải sâm, rong sụn.

 

Thái Ngọc Chiến cùng Nguyễn Hữu Khánh

2005

Tạp chí thông tin khoa học & technology (Bộ Thủy sản), trang 12-15.

 

 

23

Thử nghiệm nuôi cá mú với vẹm xanh, rong sụn cùng bào ngư tại Vũng Me, Vịnh Nha Trang, Khánh Hòa.

Thái Ngọc Chiến cùng Nguyễn Hữu Khánh

2005

Tạp chí khoa học công nghệ, trang 15-17.

 

 

24

Thử nghiệm nuôi kết hợp tôm hùm, với vẹm xanh, rong sụn và bào ngư vành tai

 

Thái Ngọc Chiến và Nguyễn Hữu Khánh

2006

Tạp chí khoa học technology và tài chính thủy sản, số 3. Trang 15-18

 

 

25

Ứng dụng mô hình sức thiết lập ECOHAM cho môi trường thiên nhiên nuôi ốc mùi hương thâm canh sinh hoạt vịnh Vân Phong, Vạn Ninh, Khánh Hòa.

Thai Ngoc Chien, Rune Rosland,

Knut Barthel,

Bui Hong Long

2006

Tạp chí thủy sản. Số 10. Trang 25-27.

 

 

26

Một số yếu đuối tố môi trường thiên nhiên và sự phân bổ của thực đồ phù du nghỉ ngơi vịnh Vân Phong và Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt Nam.

 

Thái Ngọc Chiến, Rune Rosland,

Knut Barthel, 

Bùi Hồng Long, 

Nguyễn Tác An

2006

 

Tuyển tập phân tích biển. Tập XV. Công ty xuất bạn dạng khoa học cùng kỹ thuật. Trang 92-104.

 

27

Hiện trạng nghề khai thác thủy hải sản ven bờ Việt Nam.

Thái Ngọc Chiến và

Lý Bảo Thành

2008

 

 

Thông tin kỹ thuật và technology - tài chính thuỷ sản.

28

Đề xuất một số giải pháp phát triển nghề khai thác thủy sản ven bờ chắc chắn tỉnh Bến Tre.

 

Thái Ngọc Chiến,

Lý Bảo Thành với

Cao Văn Viết

2009

 

 

Bản tin Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III, trang 29-34.

29

Xây dựng quy trình technology nuôi tổng vừa lòng cá mú cùng với bào ngư, rong sụn, vẹm đạt kết quả kinh tế cao theo phía bền vững.

Thái Ngọc Chiến,

Dương Văn Hòa,

Nguyễn Đức Đạm, Nguyễn Văn Hà

2009

 

Tuyển tập những công trình phân tích khoa học tập công Thủy sản (2005 – 2009). NXB nông nghiệp trang 143 – 152.

 

30

Hiện trạng cùng các chiến thuật phát triển bền bỉ nghề khai thác thủy hải sản ven bờ ở Việt Nam

Thái Ngọc Chiến và

Lý Bảo Thành

2009

 

 

Thông tin khoa học và technology -Kinh tế thủy sản

31

Trạng thái bồi bổ của vịnh Vân Phong, Cam ranh con và tác động của nó đến biến động Chlorophyla.

Thái Ngọc Chiến, Trương Quý Tùng cùng Bùi Văn Huy

2009

 

Tuyển tập các công trình phân tích khoa học technology (2004-2009), Viện phân tích NTTS III. NXB Nông Nghiệp.

 

32

Kết quả tế bào hình nuôi phối kết hợp ốc hương thơm với tu hài, rong biển trong những ao nuôi tôm sú theo hướng bền chắc tại thị trấn Công Cầu, Phú Yên.

Thái Ngọc Chiến,

Trần Văn Hào,

Nguyễn Thái Hải Anh

2010

 

 

Thông tin khoa học & technology Phú Yên.

33

Hiệu quả của quy mô nuôi phối hợp ốc hương với tu hài bên trên biển.

 

Thái Ngọc Chiến và Huỳnh Kim Khánh

2013

Tạp chí KH, technology và môi trường xung quanh Khánh Hòa, số 5/2013, trang 19-20.

 

 

34

Tình hình khai thác tôm hùm giống nghỉ ngơi tỉnh Phú lặng

Thái Ngọc Chiến,

Trần Văn Hào

2013

Tạp chí nghề đánh cá Sông Cửu Long

 

 

35

Hiện trạng khai thác, mối cung cấp lợi và các giải pháp đảm bảo nguồn lợi vọp Geloina coaxans (Gmelin, 1791)

tại tỉnh giấc Bến Tre

Thái Ngọc Chiến

4/2014

Nông nghiệp và cải tiến và phát triển nông thôn. Số chuyên san lưu niệm 30 năm thành lập và hoạt động Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

36

Hiệu quả của mô hình nuôi ốc mùi hương (Babylonia areolata) kết hợp với tu hài (Lutraria rhynchaena) theo hướng bền bỉ tại vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh, tỉnh giấc Khánh Hòa

Thái Ngọc Chiến,

Huỳnh Kim Khánh

4/2014

Nông nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn. Số siêng san lưu niệm 30 năm thành lập và hoạt động Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

37

Kết quả quan trắc trầm tích vùng nuôi tôm biển một số địa điểm tại Phú Yên và Khánh Hòa năm 2011 - 2012

Ngọ Viết Dự

 

4/2014

Nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn. Số chuyên san đáng nhớ 30 năm ra đời Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

38

Hoạt động khai quật thủy sản bằng kích năng lượng điện ở lưu giữ vực sông Srêpôk: thực trạng, nguyên nhân và rất nhiều giải pháp.

Lê Văn Diệu,

Phan Đinh Phúc,

Lý Ngọc Tuyên,

Dương Tuấn Phương, Phan Thị Lệ Anh,

Phạm Thanh Nghĩa

2011

 

Tuyển tập nghề đánh cá sông Cửu Long 2011, trang 406-417

 

 

39

Nuôi thương phẩm ốc hương trong ao đất tại Xuân Tự, Vạn Ninh, Khánh Hòa

 

HoàngVăn Duật, Nguyễn Thị Xuân Thu

2004

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (1984-2004), Trung tâm nghiên cứu và phân tích thủy sản III

 

40

Kỹ thuật nuôi ốc hương trong ao.

 

Hoàng Văn Duật và Nguyễn Thị Xuân Thu

2007

 

Hội thảo động vật thân mềm vn lần IV. NXB nông nghiệp trồng trọt Hà Nội, trang 295 – 304.

 

41

Thử nghiệm nuôi ốc hương thơm (Babylonia areolata) vào ao khu đất tại Đồng trườn Nha Trang

 

Hoàng Văn Duật

2008

 

Tuyển tập report khoa học, hội thảo chiến lược động đồ vật thân mềm việt nam lần vật dụng 6

 

42

Thiết bị đa chức năng sử dụng trong nuôi trồng với thu hoạch ốc hương, nghêu, sò huyết.

Hoàng Văn Duật, Hoàng Diện

2009

 

Tuyển tập những công trình phân tích khoa học tập công Thủy sản (2005 – 2009). Viện phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB nông nghiệp & trồng trọt trang 171 – 179.

 

43

Thiết bị đa chức năng sử dụng trong nuôi trồng cùng thu hoạch thủy sản

Hoàng Văn Duật

2010

 

Kỹ yếu hèn hội thi sáng tạo kỹ thuật cả nước lần vật dụng 10 (2008-2009) và 20 năm hội thi sáng tạo kỹ thuật vn (1989-2009); trang 177-180; Hà Nội

 

44

 Kỹ thuật phân phối giống cá Chẽm (Lates calcarifer).

Nguyễn Văn Dũng, Đào Văn Trí

2006

 

 

45

Nghiên cứu vãn một số điểm sáng sinh học sinh sản của giun nhiều tơ Perinereis nuntia var brevicirris (Grube, 1857)

Nguyễn Văn Dũng,

Nguyễn Thị Thu Hằng, Huỳnh Kim Quang

4/2014

Nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn. Số siêng san kỷ niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

46

Ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau đến vận tốc tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng giun các tơ Perinereis nuntia var. Brevicirris (Grube, 1857)

Nguyễn Văn Dũng,

Huỳnh Kim Quang, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thành Vũ

4/2014

Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số chăm san kỷ niệm 30 năm thành lập và hoạt động Viện phân tích nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

47

Ảnh tận hưởng của thức nạp năng lượng và mật độ lên tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của giun những tơ nuôi thương phẩm

Nguyễn Văn Dũng,

Nguyễn Thị Thu Hằng, Huỳnh Kim Quang

4/2014

Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số chăm san kỷ niệm 30 năm thành lập và hoạt động Viện phân tích nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

48

Bước đầu so sánh tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ chết thoải mái và tự nhiên của cá mè trắng được khắc ghi và cá mè trắng thông thường

Võ chũm Dũng cùng John Sollows

2004

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu và phân tích khoa học công nghệ (1984-2004), Trung tâm nghiên cứu thủy sản III, trang 391-402.

 

49

Thành phần ký sinh trùng tại 1 sô con cá mú thuộc giống Epinephelus ở khu vực Khánh Hòa

Võ nỗ lực Dũng, Bristow Glenn Allan, Nguyễn Hữu Dũng, Võ Thị Dung cùng Nguyễn Thị Thanh Thùy

2005

Tạp chí công nghệ và technology biển, phụ trương 4, trang 247-254.

 

 

50

Thành phần và tỷ lệ cảm lây truyền sán solo chủ bên trên cá mú nuôi lồng và nuôi ao khu vực tỉnh Khánh Hoà.

Võ cầm cố Dũng, Glenn Allan Bristow, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Thị Xuân Thu, Võ Thị Dung

2007

Tạp chí Thuỷ sản số 6/2007, trang 29-31.

 

 

51

Thành phần và mức độ lây nhiễm sán lá đối kháng chủ (Monogenea) sinh hoạt cá mú giống tự nhiên và thoải mái tỉnh Khánh Hòa.

Võ thế Dũng, Glenn A. Bristow, Nguyễn Hữu Dũng, Võ Thị Dung, trằn Thị Lý, Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn

2007

Tạp chí nông nghiệp và cải cách và phát triển Nông thôn. Số 18/2007, trang 45-48.

 

 

52

Một số tiếp giáp xác ký sinh nghỉ ngơi cá mú giống thoải mái và tự nhiên và cá nuôi ao khoanh vùng tỉnh Khánh Hòa.

Võ cầm cố Dũng, Glenn A. Bristow, Nguyễn Hữu Dũng, Võ Thị Dung

2008

 

Tuyển tập report Hội nghị Khoa học quốc gia Biển Đông 2007. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, trang 323-332.

 

53

Kỹ thuật làm tiêu bạn dạng đẹp cam kết sinh trùng Trichodina sp. được thu thập từ thủy sản nước lợ-mặn.

Võ cố gắng Dũng

2009

 

 

Bản tin Viện phân tích nuôi trồng thủy sản III, số 2/2009, trang 28.

54

Ấu trùng metacercariae của sán lá tuy vậy chủ ký sinh ngơi nghỉ cá mú đen (Epinephelus coioides) và cá mú mè (Epinephelus bleekeri) thu tại Khánh Hòa

Võ nạm Dũng

2009

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu và phân tích khoa học công nghệ (2004-2009), Viện phân tích NTTS III. NXB Nông Nghiệp, trang 675-682.

 

55

Ký sinh trùng ở con nhộng ốc khiêu vũ da vàng (Strombus canarium Linnaeus, 1758).

Võ vậy Dũng, Lê Thị Ngọc Hòa, Võ Thị Dung với Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn

2009

Tạp chí nông nghiệp và phát triển Nông thôn, số 9/2009, trang 67-71.

 

 

56

Một số điểm lưu ý sinh học sinh sản cá khía cạnh quỷ chiếm được ở khu vực Nam Trung Bộ.

Võ vậy Dũng,

Lê Thị Thu Hương,

Võ Thị Dung

2011

Tạp chí nông nghiệp & trồng trọt và cải tiến và phát triển Nông thôn, số 18/2011, trang 68-74.

 

 

57

Nghiên cứu một số tác nhân có tác dụng gây căn bệnh xuất huyết lở loét sinh hoạt cá khoảng (Acipenser gueldenstaidtiiA. Baeri) nuôi sinh hoạt Lâm Đồng.

Võ rứa Dũng,

Võ Thị Dung,

Nguyễn Thị Hồng Tuyên, Nguyễn Viết Thùy,

Lê Phước Thuần

2011

Tạp chí nông nghiệp và trở nên tân tiến Nông xóm số 23/2011, trang 74-79.

 

 

58

Nghiên cứu vãn tác nhân gây căn bệnh trên cá trung bình (Acipencer baeri) và cá hồi (Oncorhynchus mykiss) trong khối hệ thống ao nuôi công nghiệp.

Võ chũm Dũng,

Trần Thị Bạch Dương

2011

 

Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Thuỷ sản cả nước năm 2011, NXB Nông nghiệp, trang 196-200.

 

59

Ký sinh trùng cá mú cùng cá chẽm sinh sống Việt Nam.

Võ chũm Dũng,

Bristow Glenn Allan, Nguyễn Hữu Dũng,

Võ Thị Dung, Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn.

2012

(Sách) NXB Nông nghiệp, 180 trang.

 

 

60

Thử nghiệm sinh sản tự tạo cá mặt quỷ (Synanceia verrucosa Bloch & Schneider, 1801).

Võ nuốm Dũng,

Nguyễn Cao Lộc,

Lê Thị Thu Hương,

Võ Thị Dung,

Phạm Quốc Hùng.

2012

Tạp chí nông nghiệp & trồng trọt và phát triển Nông thôn. Số 09/2012, trang 81-85.

 

 

61

Một số ký kết sinh trùng ký kết sinh ở kẹ xanh (Portunus pelagicus Linaeus, 1766) đánh bắt cá ở hải dương Khánh Hòa.

Võ nắm Dũng, Glenn Allan Bristow, Phạm Nguyễn Hậu, Nguyễn Thị Hồng Tuyên

2013

Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy sản, Đại học Nha Trang, số 3-2013, trang 11-15.

 

 

62

Kết quả bước đầu phân tích nuôi yêu đương phẩm Sá sùng (Sipunculus nudus Linaeus, 1767) trên Khánh Hòa.

Võ vậy Dũng,

Nguyễn Văn Cảnh,

Lê Thị Nhàn,

Võ Thị Dung,

Hà Văn Chung,

Nguyễn Phước Bảo Ngọc

2013

Tạp chí nông nghiệp trồng trọt và cải tiến và phát triển nông thôn. Số 19/2013, trang 92-96.

 

 

63

Kết quả quy mô nuôi sá sùng yêu quý phẩm tại Vạn Ninh, Khánh Hòa.

Võ gắng Dũng, Nguyễn Văn Cảnh, Lê Thị Nhàn, Võ Thị Dung

2013

 

 

Bản tin kỹ thuật và Cuộc sống, tỉnh Khánh Hòa, số 4/2013, trang 11-12.

64

Nuôi cá nước giá buốt tỉnh Lâm Đồng- thành công và triển vọng.

Võ cầm Dũng, Nguyễn Viết Thùy

2013

 

 

65

Ấu trùng cercaria của sán tuy nhiên chủ ký sinh ở một số loài ốc nước ngọt tỉnh Phú Yên

Võ thế Dũng

4/2014

Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số chăm san lưu niệm 30 năm thành lập Viện phân tích nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

66

Nghiên cứu thử nghiệm nuôi yêu quý phẩm sá sùng (Sipunculus nudus Linnaeus, 1767) trong bể xi măng tại Khánh Hòa

Võ rứa Dũng,

Nguyễn Văn Cảnh,

Lê Thị Nhàn,

Võ Thị Dung

4/2014

Nông nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn. Số chăm san lưu niệm 30 năm ra đời Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

67

Nghiên cứu một số ký sinh trùng gây bệnh dịch ở cá hồi vân (Onchorhynchus mykiss) tương đương tại Lâm Đồng

Võ vắt Dũng,

Võ Thị Dung,

Hòang Ngọc Hồi

2014

Tạp chí nông nghiệp trồng trọt & cải cách và phát triển nông thôn, đã in

 

 

68

Hoàn thiện technology sản xuất Hải sâm cát (Holothuria scabra).

Nguyễn Đình quang Duy, Rayner Pitt,

Hoàng Thị Châu Long

2009

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu và phân tích khoa học công nghệ (2005-2009). Viện phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh

 

69

Thiết kế cách tân lồng bẫy khai thác ghẹ làm việc vùng biển cả Việt Nam.

Vũ Đình Đáp,

Nguyễn Xuân Trường, Bùi Đức tuy nhiên

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu và phân tích khoa học công nghệ (2004-2009), Viện phân tích NTTS III. NXB Nông Nghiệp.

 

70

Khai thác cá ngừ đại dương-triển vọng với thách thức.

Vũ Đình Đáp,

Nguyễn Xuân Trường, Thái Ngọc Chiến

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu và phân tích khoa học công nghệ (2004-2009), Viện nghiên cứu NTTS III. NXB Nông Nghiệp.

 

71

Nghiên cứu vãn kỹ thuật đổi khác giới tính cá Mú chấm cam (E. Coioides).

Phạm ngôi trường Giang

2009

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

72

Một số kết quả nuôi ốc hương thơm thương phẩm.

 

Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Thị Xuân Thu.

2003

 

 

73

Tình hình cách tân và phát triển nghề nuôi ốc hương thơm (Babylonia areolata Link, 1807) ở những tỉnh miền Trung.

 

Nguyễn Văn Hà

2004

 

 

74

Một số hiệu quả nuôi mến phẩm ốc hương (Babylonia areolata Link, 1807) trong đăng lồng

Ngyễn Văn Hà

2007

 

Hội thảo động vật thân mềm việt nam lần IV. NXB Nông nghiệp, Hà Nội, trang 315 – 327.

 

75

Thành phần loài cùng phân bố của mình ốc gai (Muricidae) bên trên rạn san hô ở vịnh Nha Trang cùng vịnh Vân Phong – Khánh Hòa.

Nguyễn Văn Hà

2008

 

Tuyển tập report khoa học hội thảo chiến lược động đồ gia dụng thân mềm toàn quốc, lần máy V. NXB nông nghiệp Hà Nội, trang 65 – 82.

 

76

Các lòai trong họ ốc tua (Muricidae) bên trên rạn san hô ở vịnh Nha Trang với vịnh Vân Phong – Khánh Hòa.

 

Nguyễn Văn Hà.

2008

 

Tuyển tập report khoa học hội thảo động thứ thân mềm tòan quốc, lần thiết bị V, NXB nông nghiệp trồng trọt Hà Nội, pp. 83 – 116.

 

77

Một số loại trong chúng ta ốc sợi là địch sợ hãi của san hô sống.

Nguyễn Văn Hà

2009

 

Tuyển tập những công trình phân tích khoa học technology (2005 – 2009). Viện nghiên cứu và phân tích NTTS III. NXB nntt trang 85 – 91.

 

78

Tình hình trở nên tân tiến nghề nuôi ốc mùi hương (Babylonia areolata links 1807) ở nước ta

Nguyễn Văn Hà

 

4/2014

Nông nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn. Số chuyên san đáng nhớ 30 năm thành lập Viện phân tích nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Một số loại trong chúng ta ốc gai Muricidae (Mollusca) là địch hại của sinh vật biển sống sinh sống vùng biển Khánh Hòa

Nguyễn Văn Hà

 

4/2014

Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số chuyên san kỷ niệm 30 năm ra đời Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

80

Ảnh tận hưởng của liều lượng hooc môn trong sinh sản nhân tạo cá thia đồng tiền ba chấm (Dascullus trimaculatus Ruppell, 1829)

Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Văn Hùng

4/2014

Nông nghiệp và cải tiến và phát triển nông thôn. Số chăm san lưu niệm 30 năm thành lập Viện phân tích nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

81

Một số điểm lưu ý hình thái phân các loại và điểm sáng di truyền quần thể cá Mú cọp (Epinephelus fuscoguttatus, Forssakal 1775) trên vùng biển lớn Khánh Hòa.

Nguyễn Văn Hùng,

Lê Quí Bôn, Võ Đức Duy, Hoàng Thúy Ngọc cùng Mai Duy Minh

2008

 

 

Thông tin khoa học công nghệ và tài chính thủy sản số 9/2008, trang 32 – 34.

82

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chế phẩm sinh học tập lên xác suất sống và sinh trưởng của ấu trùng mú chấm cam (Epinephelus coioides) cùng cá chẽm (Lates calcarifer).

Nguyễn Văn Hùng, Dương Thị Phương, Võ Thị Thu Em cùng Nguyễn Đức Tình

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu và phân tích khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

83

Đánh giá kĩ năng sinh sản của đàn tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) núm hệ F1 có nguồn gốc từ Hawaii

Nguyễn Văn Hùng, Dương Thị Phương và Trương Thị Thủy

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu và phân tích khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

84

Đặc điểm đa dạng mẫu mã di truyền quần thể cá song da báo (Plectropomus leopardus, Lacépède 1802.

Nguyễn Văn Hùng,

Lê Quí Bôn

2009

 

 

Thông tin khoa học technology và kinh tế tài chính thủy sản số 6/2009.

85

Tình hình bảo tồn, lưu lại nguồn gen và giống những loài thủy sản nước lợ, mặn

Nguyễn Văn Hùng,

Lê Quí Bôn,

Hoàng Thúy Ngọc

2009

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu và phân tích khoa học technology (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

86

Nghiên cứu vãn một số điểm lưu ý sinh học sinh sản cá song da báo (Plectropomus leopardus) sống vùng biển cả Nha Trang – Khánh Hòa

Nguyễn Văn Hùng,

Lê Quí Bôn,

Nguyễn Văn Dũng cùng Ishibashi Norihisa

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

87

Nghiên cứu vớt một số điểm sáng sinh học viên sản cá thia đồng tiền ba chấm (Dascyllus trimaculatus) vùng hải dương Khánh Hòa

Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Phương Trà và Nguyễn Thị Kim Anh

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học technology (2005-2009). Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

88

Nghiên cứu một số điểm sáng sinh học sinh sản cá tuy nhiên da báo (Plectropomus leopardus) làm việc vùng biển Nha Trang- Khánh Hòa.

Nguyễn Văn Hùng,

Lê Quý Bôn, Nguyễn Văn Dũng, Ishibashi Norihisa

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học technology (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, tr. 445-453.

 

89

Nghiên cứu vớt một số điểm sáng sinh học sinh sản cá thia đồng xu tiền ba chấm (Dascyllus trimaculatus) sống vùng đại dương Khánh Hòa.

Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Phương Trà, Nguyễn Thị Kim Anh

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu và phân tích khoa học technology (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, tr. 454-464.

 

90

 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chế phẩm sinh học lên phần trăm sống cùng sinh trưởng của ấu trùng cá mú chấm cam (Epinephelus coioides) cùng cá chẽm (Lates calcarifer).

Nguyễn Văn Hùng, Dương Thị Phượng, Võ Thị Thu Em, Võ Đức Tình

2009

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu và phân tích khoa học technology (2005-2009). Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, tr. 577-588.

 

91

Nghiên cứu vớt thức ăn uống cá song da báo (Plectropomus leopardus) quy trình cá bột cho cá giống.

Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Thu Hiền, Võ Thị Thu Em

2009

 

Tuyển tập các công trình phân tích khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, tr. 589-597.

 

92

Một số đặc điểm hình thái phân các loại và nhiều chủng loại di truyền quần lũ cá mú cọp (Epinephelus fuscoguttatus, Forsskal 1775) trên vùng hải dương Khánh Hòa.

Nguyễn Văn Hùng, Lê Quý Bôn, Võ Đức Duy, Hoàng Thúy Ngọc, Mai Duy Minh

2009

 

Tuyển tập các công trình phân tích khoa học technology (2005-2009). Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, tr. 787-792.

 

93

Tình hình bảo tồn, giữ gìn nguồn gen và giống những thủy sản nước chè hai mặn.

Nguyễn Văn Hùng, Lê Quý Bôn, Hoàng Thúy Ngọc

2009

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, tr. 815-821.

 

94

Đánh giá năng lực sinh sản của lũ tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) vắt hệ F1 có nguồn gốc từ Hawaii.

 

Nguyễn Văn Hùng, Dương Thị Phượng, Trương Thị Thủy

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu và phân tích khoa học technology (2005-2009). Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, tr. 822-832.

 

95

Ứng dụng kỹ thuật di truyền phân tử mtDNA để đánh giá sự đa dạng và phong phú di truyền quần thể cá tuy vậy da báo (Plectropomus leopardus) phân bổ ở vùng đại dương Việt Nam.

Nguyễn Văn Hùng cùng Đặng Thúy Bình

2010

Tạp chí Khoa học technology Trường Đại học Nha Trang.

 

 

96

 Nghiên cứu nhiều mẫu mã di truyền quần thể cá song da báo (Plectropomus leopardus) sinh hoạt vùng biển vn sử dụng chỉ thị phân tử cytochrom b của DNA ti thể (Cyt b mtDNA).

Nguyễn Văn Hùng, Đặng Thúy Bình

2010

Tạp chí công nghệ – công nghệ Thủy sản, ngôi trường Đại học tập Nha Trang. Số 3/2010, tr. 100 – 108.

 

 

97

Kết quả bước đầu nhận xét tốc độ tăng trưởng của các tổ thích hợp lai giữa những dòng tôm thẻ chân white (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) có bắt đầu khác nhau

Nguyễn Hữu Hùng

4/2014

Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số chuyên san lưu niệm 30 năm thành lập và hoạt động Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

98

Ảnh hưởng trọn của hàm lượng protein không giống nhau lên phát triển và phần trăm sống của cua xanh (Scylla paramamosain) giai đoạn nuôi mến phẩm

Đinh quang đãng Huy,

Lại Văn Hùng

2008

 

Tuyển tập report khoa học tại hội thảo toàn quốc về Nuôi trồng thuỷ sản của các nhà công nghệ trẻ. NXB Nông nghiệp

 

99

Nghiên cứu điểm sáng sinh học và kỹ thuật cấp dưỡng giống mực nang.

 

Phan Thị yêu đương Huyền Nguyễn Thị Xuân Thu

2004

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học technology (1984-2004), Trung tâm nghiên cứu thủy sản III

 

100

Nghiên cứu công nghệ và xây dựng quy mô nuôi thâm nám canh ốc mùi hương xuất khẩu

 

Phan Thi yêu đương Huyền

2004

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu và phân tích khoa học công nghệ (1984-2004), Trung tâm nghiên cứu và phân tích thủy sản III

 

101

Nghiên cứu điểm lưu ý sinh học viên sản nghêu móng tay (Solen grandis Dunker, 1862).

Phan Thị yêu quý Huyền

2009

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu khoa học technology (2005-2009). Viện phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

102

Thử nghiệm tiếp tế giống ngao móng tay (Solen grandis Dunker, 1862)

Phan Thị yêu mến Huyền

4/2014

Nông nghiệp và cải tiến và phát triển nông thôn. Số chuyên san lưu niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

103

Kết quả cách đầu phân tích bệnh do vi khuẩn và ký kết sinh trùng gây ra trên ốc mùi hương (Babilonia areolata Lamark, 1807) và khuyến nghị các biện pháp phòng trị.

 

Lê Lan Hương, Võ Văn Nha, Lê Văn Yến, Võ cố Dũng,

2003

 

 

104

Ảnh hưởng trọn của một trong những yếu tố sinh thái lên sự cách tân và phát triển của quần thể tảo Nitzschia closterrium.

Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thùy, Hoàng Thị Châu Long

2009

 

Tuyển tập các công trình phân tích khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, trang 507-515.

 

105

Kết quả thu thập và nuôi sinh khối một vài loài vi tảo hải dương làm thức nạp năng lượng cho các đối tượng người tiêu dùng thủy sản.

Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thùy, Hoàng Thị Châu Long

2009

 

Tuyển tập những công trình phân tích khoa học technology (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, trang 499-506.

 

106

Ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái lên sự phát triển của 15 loài vi tảo biển

Nguyễn Thị Hương,

Lê Thị Thu Hương,

Hoàng Thị Châu Long, Nguyễn Thị Thanh Thùy

4/2014

Nông nghiệp và cải tiến và phát triển nông thôn. Số siêng san kỷ niệm 30 năm thành lập và hoạt động Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

107

Hiện trạng trao đổi tin tức về chuyên môn nuôi và dịch bệnh trên tôm hùm nuôi lồng tại Khánh Hòa”.

 

Trần Thị Hương, Nguyễn Ngọc Anh, Võ Văn Tân, Nguyễn Hoàng Lan cùng Võ Văn Nha

2011

 

Tuyển tập các báo cáo tại họp báo hội nghị sinh viên và những nhà công nghệ trẻ lần vật dụng I, ngôi trường Đại học Nha Trang, tr. 449-454.

 

108

Ảnh hưởng của sự đổi khác hàm lượng protein trong thức nạp năng lượng công nghiệp lên sinh trưởng của bào ngư vành tai (Haliotis asinina Linnaeus, 1758)

Nguyễn Minh Hường,

Lê Vịnh

2007

 

Tuyển tập report khoa học hội thảo động đồ vật thân mềm toàn quốc lần máy V, Nha Trang mon 9/2007.

 

109

Thử nghiệm nuôi kết hợp cá mú với vẹm xanh, rong sụn cùng bào ngư tại Vũng Me, Nha Trang, Khánh Hòa

Nguyễn Hữu Khánh, Thái Ngọc Chiến

2005

Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thủy sản, Đại học Thủy sản số 4, trang 35-38.

 

 

110

Kết quả thử nghiệm nuôi cá dìa (Siganus guttatus) kết hợp với cá nâu (Scatophagus argus) với cá đối (Mugil spp).

Nguyễn Hữu Khánh, hồ Thị Bích Ngân, Thái Ngọc Chiến, Nguyễn Thị Ngoan, Đặng Đình Dũng, Ngô Nguyên Đáng, Ngô Trung Nhật Quang, Nguyễn Đôn Phước

2007

 

 

Bản tin kỹ thuật & technology (Sở công nghệ & công nghệ Thừa Thiên Huế), số tháng 12/2007, trang 4-8.

111

Kết quả phân tích xây dựng quy mô nuôi cá kình (Siganus oramin) kết phù hợp với cá nâu (Scatophagus argus) cùng cá đối (Mugil spp) ở váy đầm phá Tam Giang-Cầu nhì (Thừa Thiên Huế).

Nguyễn Hữu Khánh,

Hồ Thị Bích Ngân,

Thái Ngọc Chiến, Nguyễn Thị Ngoan, Đặng Đình Dũng,

Ngô Nguyên Đáng,

Ngô Trung Nhật Quang, Nguyễn Đôn Phước

 

2008

 

 

Thông tin Khoa học công nghệ và tài chính Thủy sản, số mon 2/2008, trang 12-18.

112

Kết quả những bước đầu tiên về thêm vào giống và nuôi yêu mến phẩm lươn đồng (Monopterus albus) bài bản nông hộ

Nguyễn Hữu Khánh,

Hồ Thị Bích Ngân

2009

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

113

Ảnh hưởng của mật độ, nhiều loại thức nạp năng lượng đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của lươn đồng Monopterus albus (Zuiew, 1793) nuôi trong bể

Nguyễn Hữu Khánh,

Hồ Thị Bích Ngân

2009

Tạp chí nntt & trở nên tân tiến nông thôn, số 9/2009.

 

 

114

Thành phần loài, mật độ, đặc điểm phân tía của sao biển lớn và cầu gai trong số rạn san hô ở vịnh Vân Phong-Bến Gỏi, tỉnh giấc Khánh Hòa.

Nguyễn Hữu Khánh

2009

 

 

115

Thực trạng bảo vệ và làm chủ chất lượng hàng hóa thủy sản sau thu hoạch trên tàu khai thác xa khơi ở một số tỉnh miền trung bộ Việt Nam.

Nguyễn Hữu Khánh,

Hồ Thị Bích Ngân

2011

Tạp chí công nghệ và phân phát triển, Tập 9, số 5, trang 772-779.

 

 

116

Kích phù hợp miễn dịch quánh hiệu ở các tra (Pangasianodon hypophthalmus) bằng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri thốt nhiên biến ren chondroitinase.

Lê Thượng Khởi,

Võ Văn Nha,

Đặng Thị Hoàng Oanh

2013

Tạp chí khoa học, 25(2013). Trường Đại học phải Thơ, tr. 214-222.

 

 

117

Ảnh tận hưởng của độ mặn tới tốc độ sinh trưởng và xác suất sống ấu trùng sò huyết.

Lê Trung Kỳ,

La Xuân Thảo.

2004

 

Tuyển tập các công trình phân tích khoa học công nghệ (1984-2004), Trung tâm nghiên cứu thủy sản III

 

118

Nghiên cứu chế tạo ra hàu đa bội chủng loại Crassostrea angulata (LAMARCK, 1819) bởi Cytochanlasin B.

Mai Duy Minh,

Nguyễn Thị Xuân Thu, Phùng Bảy

2014

Tạp chí NN & PTNT số 2/2014.

 

 

119

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến phát triển của cá trung bình Acipenser baerii nuôi ngơi nghỉ Lâm Đồng

Mai Duy Minh

 

4/2014

Nông nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn. Số siêng san đáng nhớ 30 năm ra đời Viện phân tích nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

120

Ảnh tận hưởng của thức ăn đến phát triển và xác suất sống của ấu trùng hầu người yêu Đào Nha (Crassostrea angulata Lamarck, 1819).

 

Tôn nàng Mỹ Nga, Phùng Bảy, Lê Thị Út Năm

2010

Tạp chí nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Bộ nông nghiệp trồng trọt và cải cách và phát triển Nông thôn. Số 157, trang 38-44,

 

 

121

Ảnh hưởng trọn của tỷ lệ nuôi mang đến sinh trưởng và xác suất sống của ấu trùng hầu tình nhân Đào Nha (Crassostrea angulate Lamarck, 1819).

 

Tôn người vợ Mỹ Nga, Phùng Bảy, Lê Thị Út Năm

2010

Số 3, trang 51-59, tập san Khoa học công nghệ Thủy sản, ngôi trường Đại học tập Nha Trang.

 

 

122

Đặc điểm nguồn lươn giống cùng thử nghiệm nuôi phục sinh lươn giống tại ba Tri, Bến Tre.

Hồ Thị Bích Ngân

2009

Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thủy sản, ngôi trường Đại học tập Nha Trang.

 

 

123

Nghiên cứu giúp một số đặc điểm sinh học viên sản của ghẹ tía chấm Portunus sanguinolentus với ghẹ Bimacula Charydis bimaculata nghỉ ngơi vùng biển lớn Khánh Hòa.

Nguyễn Thị Ngoan, Nguyễn Hữu Khánh, Nguyễn Xuân ngôi trường

2007

Tạp chí tin tức khoa học & công nghệ, bộ Thủy sản.

 

 

124

Ảnh hưởng trọn của môi trường không giống nhau lên sự cải tiến và phát triển của tảo trong nước khoáng

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Minh Châu

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu và phân tích khoa học technology (2005-2009). Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

125

Nuôi ghép tảo Spirulina platensis trong mối cung cấp nước khoáng khác nhau.

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Minh Châu

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

126

Một số ký sinh trùng thường chạm mặt ở cá mú (Epinephelus spp), cá chẽm (Lates calcarifer) và cá măng đại dương (Chanos chanos) cha mẹ nuôi tại Nha Trang – Khánh Hoà.

Nguyễn Thị Nguyệt

2009

 

Tuyển tập những công trình phân tích khoa học technology (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

127

Tìm hiểu hiện trạng và đề xuất cách tân thiết kế trại chế tạo tôm sú tương đương tại Nha Trang, Phan Rang

Võ Văn Nha

2000

 

 

128

Biến động con số trùng tiêm mao (Ciliata) trong bể nuôi sinh khối luân trùng dòng nhỏ (Brachionus plicatilis Muller, 1786) bởi thức ăn men bánh mì có bổ sung dầu mực tại Nha Trang

Võ Văn Nha

2003

 

 

129

Hiện trạng dịch ở tôm sú bông (Panulirus ornatus, Fabricius, 1798) nuôi lồng tại vùng biển khơi Phú Yên, Khánh Hòa.

Võ Văn Nha & Đỗ Thị Hòa

2003

Tạp chí Thủy sản, 11, tr. 22-24.

 

 

130

Kết quả bước đầu tiên nghiên cứu một số bệnh thường gặp mặt ở tôm biển bông (Panulirus ornatus) nuôi lồng tại vùng biển cả Sông Cầu-Phú lặng

Võ Văn Nha

2004

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ 1984-2004, Nxb. Nông nghiệp, Tp.HCM, tr. 487-493.

 

131

Ứng dụng chuyên môn PCR (Polymerase chain reaction) trong chẩn đoán sớm dịch virus bợn trắng (White spot sydrome virus - WSSV) nghỉ ngơi tôm sú nuôi.

Võ Văn Nha,

2004

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu và phân tích khoa học công nghệ 1984-2004, Nxb. Nông nghiệp, Tp.HCM, tr. 475-481.

 

132

Kết quả bước đầu nghiên cứu và phân tích ký sinh trùng gây bệnh dịch tr