BỘ TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

cialisss.com - Tân bộ trưởng liên nghành Bộ nntt và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan từng giữ những chức vụ như túng thư Thành ủy Cao Lãnh, túng thư thức giấc ủy Đồng Tháp, lắp thêm trưởng bộ NN&PTNT.

Bạn đang xem: Bộ trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn


Sáng 8/4, Quốc hội khóa XIV sẽ phê chuẩn việc chỉ định ông Lê Minh Hoan duy trì chức bộ trưởng Bộ nông nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn.

Trước đó, Quốc hội đã phê chuẩn chỉnh việc miễn nhiệm bộ trưởng liên nghành Bộ nntt và cải tiến và phát triển nông thôn đối với ông Nguyễn Xuân Cường.

Báo năng lượng điện tử cialisss.com trân trọng ra mắt Tiểu sử cầm tắt của bộ trưởng Bộ nông nghiệp trồng trọt và cải tiến và phát triển nông làng Lê Minh Hoan:


*

- Nam/Nữ: Nam

- Dân tộc: Kinh.

- Quê quán: làng Mỹ Trà, tp Cao Lãnh, thức giấc Đồng Tháp.

- chuyên môn được đào tạo:

+ giáo dục đào tạo phổ thông: 12/12.

+ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ tài chính học; Đại học tập Kiến trúc.

+ học hàm, học tập vị: Thạc sĩ.

+ Lý luận thiết yếu trị: Cử nhân.

+ ngoại ngữ: Anh C.

- tán dương cao nhất: Huân chương Lao cồn hạng nhất (năm 2017).

- Kỷ luật: Cảnh cáo (Đảng), thôi giữ chức Phó Trưởng Phòng giao thông Xây dựng (Chính quyền) thị thôn Cao Lãnh (năm 1992). Thị ủy Cao Lãnh hội chứng nhận thay thế sửa chữa khuyết điểm mon 3 năm 1993.

- Ủy viên tw Đảng khóa XII, XIII.

Xem thêm: Các Đời Tổng Thống Của Việt Nam Cộng Hòa, Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa

- Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV.

- bộ trưởng Bộ nntt và cải cách và phát triển Nông thôn

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

8/1984 - 12/1990: Cán bộ rồi Phó trưởng Phòng giao thông - thiết kế thị thôn Cao Lãnh.

12/1990 - 5/1993:Cán cỗ Phòng làm chủ đô thị thị làng Cao Lãnh.

5/1993 - 01/1995:Phó Trưởng phòng, rồi Trưởng phòng thống trị đô thị, rồi Trưởng phòng kiến thiết và thống trị đô thị thị thôn Cao Lãnh.

01/1995 - 12/2003: Phó Giám đốc, Quyền người có quyền lực cao rồi người đứng đầu Sở kiến thiết tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu Quốc hội khóa XI.

12/2003 - 5/2008:Phó chủ tịch, rồi tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh Đồng Tháp.

5/2008 - 11/2010:Tỉnh ủy viên, rồi Ủy viên Ban thường vụ tỉnh giấc ủy, bí thư Thành ủy Cao Lãnh.

11/2010 - 5/2014:Phó túng thư tỉnh giấc ủy, chủ tịch Ủy ban quần chúng. # Tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh Đồng Tháp.

5/2014 - 01/2016:Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh giấc Đồng Tháp.

01/2016 - 7/2016: Ủy viên tw Đảng, túng thiếu thư tỉnh ủy, quản trị Hội đồng nhân dân Tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII của thức giấc Đồng Tháp.

7/2016 - 9/2017: Ủy viên trung ương Đảng, bí thư thức giấc ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh giấc Đồng Tháp.

9/2017 - 9/2020: Ủy viên trung ương Đảng khóa XII, túng bấn thư tỉnh ủy, túng bấn thư Đảng ủy quân sự chiến lược Tỉnh, trưởng phi hành đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV thức giấc Đồng Tháp, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9, nhiệm kỳ năm ngoái - 2020.

Từ 9/2020 cho nay: Ủy viên tw Đảng khóa XII, máy trưởng Bộ nntt và cải cách và phát triển nông thôn. Tại Đại hội đại biểu cả nước lần thiết bị XIII của Đảng, được thai lại vào Ban Chấp hành trung ương Đảng.