Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện Đóng Bao Nhiêu

Trong đa số năm cách đây không lâu số người lao đụng tham gia bảo đảm xã hội (BHXH) trường đoản cú nguyện không ngừng tăng lên. Nấc đóng bảo hiểm xã hội trường đoản cú nguyện cũng khá được đặc biệt quan liêu tâm.

Bạn đang xem: Bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng bao nhiêu


*

Mức đóng góp BHXH trường đoản cú nguyện mới nhất năm 2021.

1. Khái niệm bảo đảm xã hội từ bỏ nguyện và đối tượng người sử dụng tham gia

Khái niệm bảo hiểm thôn hội từ bỏ nguyện thân quen với không ít người dân. Ví dụ theo Khoản 3, Điều 3, Luật bảo hiểm xã hội 2014 nêu rõ:

“Bảo hiểm xã hội tự nguyện là mô hình bảo hiểm buôn bản hội vì Nhà nước tổ chức mà fan tham gia được gạn lọc mức đóng, cách làm đóng cân xứng với thu nhập của bản thân mình và đơn vị nước có chế độ hỗ trợ tiền đóng bảo đảm xã hội để người tham gia hưởng cơ chế hưu trí cùng tử tuất.”

2. Mức đóng BHXH từ nguyện theo chế độ của Pháp luật

Mức đóng góp BHXH từ nguyện theo nguyên lý của Pháp luật. Lấy cơ sở từ Luật bảo đảm xã hội năm trước và những văn phiên bản hướng dẫn sửa đổi xẻ sung. Người tham gia cần cập nhật những mức sử dụng theo văn bạn dạng pháp lý mới nhất và còn hiệu lực thực thi hiện hành thi hành.

2.1 Mức đóng BHXH từ bỏ nguyện bắt đầu nhất

Mức đóng bảo đảm xã hội từ nguyện được phương pháp tại Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP và hướng dẫn ví dụ tại Điều 9, Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH như sau:

Mức đóng góp hằng tháng bởi 22% mức các khoản thu nhập tháng do fan tham gia BHXH từ nguyện lựa chọn.

Mức thu nhập cá nhân tháng do fan tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông buôn bản theo điều khoản của Thủ tướng chính phủ và tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Công thức như tính mức đóng góp như sau:

Mdt = 22% x Mtnt

Trong đó:

Mdt: là mức đóng góp BHXH từ nguyện hằng tháng.

Mtnt: là mức thu nhập cá nhân tháng do người tham gia BHXH từ nguyện lựa chọn.

Xem thêm:

Cách tính Mtnt như sau:

Mtnt = cn + m x 50.000 (đồng/tháng)

Trong đó:

CN: là mức chuẩn hộ nghèo của khoanh vùng nông làng mạc tại thời Điểm đóng góp (đồng/tháng).

m: là tham số tự nhiên và thoải mái có cực hiếm từ 0 mang đến n.

Năm 2021, mức chuẩn hộ nghèo quanh vùng nông xóm là 700.000 đồng/người/tháng cùng mức lương cửa hàng là 1.490.000 đồng/người/tháng. Vậy:

Mức đóng góp BHXH từ bỏ nguyện năm 2021 rẻ nhất mỗi tháng là 22% x 700.000 = 154.000 đồng/tháng.

Mức BHXH tự nguyện năm 2021 cao nhất là 22% x (20 x 1.490.000) = 6.556.000 đồng/tháng.

2.2 thủ tục đóng BHXH từ nguyện

Hiện tại có không ít phương thức đóng BHXH từ bỏ nguyện. Tín đồ tham gia được chọn một trong các phương thức đóng dưới đây để đóng vào quỹ hưu trí cùng tử tuất:


*

Người thâm nhập đóng bảo hiểm tự nguyên bằng những phương pháp nào?

05 phương thức đóng BHXH từ bỏ nguyện

Đóng hằng tháng;

Đóng 03 mon một lần;

Đóng 06 mon một lần;

Đóng 12 tháng một lần;

Đóng một lần cho các năm về sau nhưng không thật 5 năm một lần;

(Theo công cụ tại Khoản 1, Điều 9, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP)

Trong ngôi trường hợp bạn tham gia BHXH vẫn đủ Điều khiếu nại về tuổi nhằm hưởng chế độ hưu trínhưng thời hạn đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng), còn được lựa chọn phương thức đóng một lần mang đến đủ hai mươi năm đóng để hưởng lương hưu.

Ví dụ:

Ông A tính đến tháng 10/2021 đủ tuổi về hưu và tất cả 8 năm đóng BHXH. Ông A có nguyện vọng liên tiếp tham gia BHXH từ bỏ nguyện nhằm đủ Điều kiện hưởng trọn lương hưu hằng tháng và lựa chọn phương thức đóng 2 năm một lần mang lại giai đoạn từ thời điểm tháng 11/2021 đến tháng 10/2023. Tháng 11/2023 ông Q có đủ 10 năm đóng BHXH với đóng một lần mang đến 10 năm còn thiếu.

Như vậy, tính cho đến khi hết tháng 11/2023, ông A đầy đủ tuổi nghỉ ngơi hưu với có hai mươi năm đóng BHXH, ông A đã đủ Điều kiện hưởng lương hưu theo quy định. Thời Điểm tính tận hưởng lương hưu của ông A kể từ tháng 12/2023.