BÀI 21 TRANG 15 SGK TOÁN 7 TẬP 1

(dfrac - 1435;;dfrac - 2763;dfrac - 2665;dfrac - 3684;dfrac34 - 85)

b) Viết tía phân số cùng màn biểu diễn số hữu tỉ (dfrac - 37)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải đưa ra tiết

a) Ta có : 

(eginarrayldfrac - 1435 = dfrac - 14:735:7 = dfrac - 25\dfrac - 2665 = dfrac - 26:1365:13 = dfrac - 25\dfrac34 - 85 = dfrac34:left( - 17 ight)left( - 85 ight):left( - 17 ight) = dfrac - 25endarray) 

(eqalignRightarrow - 14 over 35 = - 26 over 65 = 34 over - 85 cr )

Vậy các phân số (dfrac - 1435;dfrac - 2665;dfrac34 - 85) cùng biểu diễn một số hữu tỉ

Tương tự:

(eginarrayldfrac - 2763 = dfrac - 27:963:9 = dfrac - 37\dfrac - 3684 = dfrac - 36:1284:12 = dfrac - 37endarray)

(Rightarrow dfrac - 2763 = dfrac - 3684) 

Hay các phân số (dfrac - 2763; dfrac - 3684 ) cùng biểu diễn một vài hữu tỉ.

b) ba phân số cùng trình diễn số hữu tỉ (dfrac - 37) là:

(dfrac - 37 = dfrac - 614 = dfrac12 - 28 = dfrac-1535) (có thể chọn các phân số khác)